Αρχική   Επικοινωνία      
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Χωρίς Χρέωση

 Ιστορική Αναδρομή

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια ιδρύθηκε στη Λευκωσία σε Ιδρυτική Καταστατική Συνέλευση στις 25 Ιουλίου 1990 και είναι μη κερδοσκοπικός, μη Κυβερνητικός οργανισμός.

Το 1988 Τέθηκε σε λειτουργία η 1η τηλεφωνική γραμμή για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, που απαντούσε τότε στο 22 - 365055.

Το 1990 ιδρύεται ο Σύνδεσμος σε καταστατική ιδρυτική συνέλευση. Το πλήρες όνομα της οργάνωσης είναι Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Το 1994 η τηλεφωνική γραμμή στήριξης αποκτά 4ψήφιο αριθμό, το 1440. 

Το 1998 ο ΣΠΑΒΟ ανοίγει τις πόρτες του 1ου καταφυγίου γυναικών θυμάτων βίας στην οικογένεια.

Το 2005 μετά από προσπάθειες αρκετών χρόνων εξασφαλίζεται κρατική γη για ανέγερση ιδιόκτητου χώρου φιλοξενίας θυμάτων βίας στην οικογένεια.

Το 2006 το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αγκαλιάζει την προσπάθεια του Συνδέσμου μας και βραβεύει την Οργάνωση για τη σημαντική κοινωνική προσφορά της στον τόπο. Επιπλέον, προσφέρει το ποσό των £20,000 προς ενίσχυση του Συνδέσμου ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Το 2007 ο ΣΠΑΒΟ εισάγει και λειτουργεί το 1ο θεραπευτικό πρόγραμμα για θεραπεία της βίαιης συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα «Αγάπη Χωρίς Πόνο» λειτουργεί υπό την ευθύνη του ψυχολόγου – σύμβουλου γάμου Ανδρέα Ορφανίδη (επιστημονικός συνεργάτης ΣΠΑΒΟ). 

Το 2009 ο ΣΠΑΒΟ αναλαμβάνει τη λειτουργία των Ευρωπαϊκά εναρμονισμένων αριθμών 116000, 116111 και 116123 που λειτουργούν στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Οι τηλεφωνικές γραμμές αφορούν τις εξαφανίσεις παιδιών (116000), τη στήριξη παιδιών & εφήβων (116111) και τη συναισθηματική στήριξη ενηλίκων (116123). Το 2012 οι Υπηρεσίες 116000 και 116111 τίθενται κάτω από την κοινοπραξία του Συνδέσμου μας και του Οργανισμού Hope for Children UNCRC Policy center. 

Το 2008 - 2010 ο ΣΠΑΒΟ πραγματοποιεί Παγκύπρια εκστρατεία με τίτλο «Γονείς και Εκπαιδευτικοί ενάντια στη βία». Το προσωπικό και συνεργάτες του ΣΠΑΒΟ επισκέφτηκαν κάθε επαρχία για ενημέρωση - εκπαίδευση γονιών και εκπαιδευτικών στα θέματα της κακοποίησης ανηλίκων, της προστασίας από τη σεξουαλική παρενόχληση, ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας διαπραγμάτευσης με τα παιδιά και αντιμετώπισης παιδιών σε κατάσταση θυμού. Η εκστρατεία σημείωσε μεγάλη επιτυχία και σε αυτήν συμμετείχαν πέραν των 450 ατόμων.

Το 2010 ο ΣΠΑΒΟ συμπληρώνει 20 χρόνια κοινωνικής προσφοράς.

Το 2014 λειτουργεί το 2ο καταφύγιο για γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Το 2014 ξεκινά η ανέγερση ιδιόκτητου Χώρου φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και Κέντρου Άμεσης βοήθειας. Το έργο χρηματοδοτείται από τα Norway grants, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Σύνδεσμό μας. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 εγκαινιάζεται ο ιδιόκτητος χώρος φιλοξενίας και το συμβουλευτικό κέντρο και στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας σε 24ωρη βάση.  


ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ...Bοήθεια σε άτομο που δέχεται βία
Βοήθεια σε άτομο που ασκεί βία
Ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας
Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής €20

Δωρεά μέσω Paypal

 
WAKE App