Αρχική   Επικοινωνία      
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Χωρίς Χρέωση

 Όραμα - Στόχοι

Όραμα: Εθνικό Κέντρο παροχής υπηρεσιών πρόληψης της βίας, στήριξης και προστασίας του ατόμου, όπου μέσα από την προσωπική ανάπτυξη και τη βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων οικοδομείται μια πιο ανθρώπινη κοινωνία.

Αποστολή: Παροχή προγραμμάτων θεραπείας, στήριξης, προστασίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης από κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό με την αρμονική συνεργασία εθελοντών και την αρωγή ιδιωτικών και κρατικών φορέων.

Στόχοι:

1. Η πρόληψη της άσκησης βίας στην οικογένεια.

2. Η παροχή άμεσης βοήθειας σε άτομα που δέχονται ή ασκούν βία στην οικογένεια.

3. Η παροχή στέγης και προστασίας σε θύματα βίας στην οικογένεια.

4. Η παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής στήριξης σε κακοποιημένες γυναίκες.

5. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ατόμων που ενδιαφέρονται για παροχή εθελοντικής βοήθειας.

6. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμοδίων αρχών και των πολιτών για το κοινώνικο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.

7. Η επισήμανση ελλείψεων ή αδυναμιών στη νομοθεσία και στις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και η υποβολή εισηγήσεων προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς τόσο για λήψη διορθωτικών μέτρων όσο και για την ανάπτυξη ευρύτερης πολιτικής για την ενδοοικογενειακή βία.Bοήθεια σε άτομο που δέχεται βία
Βοήθεια σε άτομο που ασκεί βία
Ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας
Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής €20

Δωρεά μέσω Paypal

 
WAKE App