Αρχική   Επικοινωνία      
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Χωρίς Χρέωση

 Γραμμή Βοήθειας 1440

Η γραμμή 1440 παρέχεται δωρεάν και είναι στη διάθεση του κοινού 365 μέρες το χρόνο. 

Οι ώρες λειτουργίας της γραμμής είναι για τις καθημερινές 08:00 - 22:00 ενώ τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες 10:00 - 22:00.

Το τηλεφωνικό κέντρο στελεχώνεται με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και εθελοντές οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε τεχνικές επικοινωνίας από το τηλέφωνο.

Η γραμμή 1440 παρέχει:

  • Συμβουλευτική στήριξη.
  • Πληροφόρηση για άλλες υπηρεσίες σχετικές με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.
  • Ενημέρωση για τα βασικά δικαιώματα και τις επιλογές που έχουν τα άτομα που τηλεφωνούν ούτως ώστε να βρουν την καλύτερη διευθέτηση στο θέμα που τους απασχολεί.


Bοήθεια σε άτομο που δέχεται βία
Βοήθεια σε άτομο που ασκεί βία
Ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας
Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής €20

Δωρεά μέσω Paypal