Αρχική   Επικοινωνία      
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Χωρίς Χρέωση

 Ατομικές Συναντήσεις

Παρέχεται ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική σε ενήλικα άτομα που δέχονται ή ασκούν ενδοοικογενειακή βία από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. 

Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού στη γραμμή στήριξης 1440.


Bοήθεια σε άτομο που δέχεται βία
Βοήθεια σε άτομο που ασκεί βία
Ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας
Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής €20

Δωρεά μέσω Paypal

 
WAKE App