Αρχική   Επικοινωνία      
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Χωρίς Χρέωση

 Μύθοι και πραγματικότητες

Η κακοποίηση είναι απλώς μια στιγμιαία απώλεια ελέγχου.
Η βία είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς, δεν είναι απλώς μια στιγμιαία απώλεια ελέγχου.

Τα κακοποιημένα άτομα μπορούν να αφήσουν το σπίτι τους όποτε θέλουν.
Είναι πολύ δύσκολο, για πολλούς λόγους, ένα άτομο που κακοποιείται να εγκαταλείψει το σπίτι του

Τα κακοποιημένα άτομα είναι μαζοχιστές.
Σε κανένα δεν αρέσει η βία.

Το ποτό οδηγεί στη βίαιη συμπεριφορά.
Το ποτό είναι η αφορμή, μια δικαιολογία.

Ο θύτης θα αλλάξει αν το θύμα γίνει πιο υπάκουο και δεν τον εκνευρίζει.
Ο θύτης πάντοτε θα βρίσκει λόγους για να κακοποιεί.

Η κακοποίηση δεν προκαλεί τραυματισμό.
Η βία κλιμακώνεται και μπορεί να φτάσει μέχρι και τη δολοφονία.

Τα παιδιά χρειάζονται τους γονείς τους ακόμη και αν αυτοί είναι βίαιοι.
Τα παιδιά μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μεγαλώνουν με αναπτυξιακά και ψυχολογικά προβλήματα.

Το φαινόμενο της βίας παρουσιάζεται πιο συχνά και πιο έντονα στα άτομα της κατώτερης τάξης.
Η βία υπάρχει σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

Τα κακοποιημένα άτομα δεν έχουν μόρφωση.
Η κακοποίηση συμβαίνει ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο.

Τα κακοποιημένα άτομα αξίζουν την κακοποίηση τους.
Μύθος που χρησιμοποιούν τα άτομα που ασκούν βία προσπαθώντας να αποδείξουν ότι σωστά έπραξαν.
Bοήθεια σε άτομο που δέχεται βία
Βοήθεια σε άτομο που ασκεί βία
Ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας
Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής €20

Δωρεά μέσω Paypal

 
WAKE App