Αρχική   Επικοινωνία      
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Χωρίς Χρέωση

 Στατιστικά & Έρευνα

Η ερευνητική ομάδα του ΣΠΑΒΟ αναλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάλυση στατιστικών δεδομένων, την ετοιμασία μηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων, την υλοποίηση ομάδων ανάγνωσης, τη συγγραφή ακαδημαϊκών άρθρων και ακαδημαϊκών παρουσιάσεων

Permission Form to Conduct Research in SPAVO Θέση εθελοντή ερευνητή

Περιγραφικά Στοιχεία του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια από το 1997 μέχρι το 2012 18,000 Περιστατικά τα Τελευταία 18 Χρόνια στον ΣΠΑΒΟ

Bοήθεια σε άτομο που δέχεται βία
Βοήθεια σε άτομο που ασκεί βία
Ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας
Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής €20

Δωρεά μέσω Paypal

 
WAKE App