Αρχική   Επικοινωνία      
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Χωρίς Χρέωση

 Γραμμή 116111

Ιανουάριος -Ιούνιος 2014

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2014, η Ευρωπαϊκή γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116111 δέκτηκε 58 κλήσεις. Οι 19 κλήσεις αφορούσαν περιστατικά που έπαιρναν πρώτη φορά στη γραμμή, οι 8 κλήσεις περιστατικά που είχαν επικοινωνήσει με τη γραμμή και παλαιότερα και 31 κλήσεις που δεν παραχωρήθηκε πληροφορία.

Ο μεγαλύτερος αριθμός κλήσεων έγινε από το ίδιο το παιδί, ακολούθως από τη μητέρα, μετά από τον πατέρα, από δάσκαλο/καθηγητή και τελευταίο από συγγενικό πρόσωπο.

Οι κλήσεις που έγιναν σύμφωνα με το φύλο του αναφερόμενου παιδιού, δεν είχαν αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ τους. 21 κλήσεις ήταν περιστατικά με αναφορά σε αγόρι, 17 περιστατικά αναφερόμενα σε κορίτσι και 20 δεν αναφέρθηκε το φύλο του παιδιού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό κλήσεων αφορούσαν παιδιά που ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 5- 15 ετών και λιγότερες κλήσεις στην ηλικιακή ομάδα 16-18 ετών.

Τα θέματα που απασχόλησαν περισσότερο τα παιδιά, με σειρά προτεραιότητας, ήταν θέματα σχέσεων, θέματα σχολικού εκφοβισμού, γενικές ανησυχίες, κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικός προσανατολισμός και θέματα ψυχικής υγείας.


Στατιστικά 2014

Bοήθεια σε άτομο που δέχεται βία
Βοήθεια σε άτομο που ασκεί βία
Ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας
Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής €20

Δωρεά μέσω Paypal

 
WAKE App