Αρχική   Επικοινωνία      
Σύνδεσμος για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Χωρίς Χρέωση

 Ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας

Με τη στήριξη:


Λίγα λόγια για το Νέο Χώρο Φιλοξενίας

Ο Σύνδεσμός μας βρίσκεται σε διαδικασία ανέγερσης Ιδιόκτητου Χώρου Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια. Ο Χώρος Φιλοξενίας θα αντιμετωπίσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις τρέχουσες ανάγκες από τις υφισταμένες δομές καθώς θα μπορεί να ικανοποιήσει μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετουμένων και θα προσφέρει, μέσα από τη λειτουργικότητα του, αναβαθμισμένες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες.

Ο Χώρος Φιλοξενίας έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για Λειτουργία Στεγών και θα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 24 άτομα. Θα υπάρχουν ειδικοί χώροι για θεραπεία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία των φιλοξενουμένων. Το κτίριο θα στεγάσει επίσης τα υπόλοιπα προγράμματα του Συνδέσμου που είναι η Γραμμή Στήριξης 1440, τα προσωπικά ραντεβού, το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αγάπη χωρίς πόνο» και οι Ευρωπαϊκές Γραμμές Στήριξης Παιδιών & Εφήβων 116 111 και Εξαφανισμένων παιδιών 116 000. Σημειώνουμε ότι θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ Χώρου Φιλοξενίας και Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Το κόστος του έργου αναμένεται να ανέλθει στις €1,035,122.00. Η Νορβηγία θα καλύψει το ποσό των €742,198.00 μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Norway Grants. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, της ΟΠΑΠ και πόρους που ο Σύνδεσμος έχει σταδιακά αποταμιεύσει την τελευταία δεκαετία.

Το Έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2016.

Σχετικά Links:

1.    http://eeagrants.org/programme/view/CY04/PA38   

2.    http://www.eu-norway.org/news1/Nicosia-shelter-for-victims-of-domestic-violence-to-be-built-with-Norways-support/#.VEGJkGeSyuI

Ανέγερση Δράσεις προώθησης Δράσεις εκπαίδευσηςBοήθεια σε άτομο που δέχεται βία
Βοήθεια σε άτομο που ασκεί βία
Ανέγερση Χώρου Φιλοξενίας
Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληρωμή ετήσιας συνδρομής €20

Δωρεά μέσω Paypal

 
WAKE App