ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) θέλοντας να διασφαλίσει τη σχέση εμπιστοσύνης του με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα και τους χρήστες των υπηρεσιών του, σας ενημερώνει ότι είναι ο Υπεύθυνος Φορέας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία εσείς μας παρέχετε. Ως εκ τούτου θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε:

A.Το τι καλύπτει αυτή η Πολιτική

Β. Ποιά προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί

Γ. Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δ. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα στοιχεία που συλλέξαμε

Ε. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η. Τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και να κρατούμε ασφαλή τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα.

Για το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) το ζητούμενο είναι να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αυτό θα επιτευχθεί εάν υπάρχει διαφάνεια, ακρίβεια και να γνωρίζουν οι επισκέπτες και οι χρήστες των υπηρεσιών μας ποια δεδομένα τους έχουν συλλεχθεί, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια για την οποία διατηρούνται αυτά τα δεδομένα.  Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να διασφαλίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

  Όταν εγγραφείτε ως μέλος ή/και εθελοντής μπορείτε να μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γεννήσεως και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Αυτά τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται με σκοπό την ενημέρωσή σας, σχετικά με τις δράσεις του Συνδέσμου στις οποίες δηλώσατε ενδιαφέρον.

  Όταν εγγραφείτε για να λαμβάνεται το ενημερωτικό μας δελτίο χρειάζεται να καταχωρήσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου που έχετε δηλώσει ενδιαφέρον.

  Όταν εκδηλώσετε ενδιαφέρον για παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων από το Σύνδεσμο μας μέσα από τη φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας, χρειάζεται να καταχωρήσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όνομα επικοινωνίας, όνομα φορέα, προτεινόμενη δραστηριότητα, υπολογιζόμενο αριθμό συμμετεχόντων, διάρκεια παρουσίασης και την ημέρα διεξαγωγής. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την καλύτερη οργάνωση του εκάστοτε σεμιναρίου και την επικοινωνία μαζί σας όπου αυτό είναι αναγκαίο και σε σχέση πάντοτε με τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

 

Τηλεφωνική Γραμμή ΣΠΑΒΟ και άλλα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή επικοινωνούμε μαζί σας ή λαμβάνετε μέρος στις εκδηλώσεις ή εκστρατείες μας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να συλλέξουμε:

 –  Προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε για τον εαυτό σας κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, με email, ταχυδρομείο ή διαμέσου άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα το όνομα σας και πληροφορίες επικοινωνίας).

 

Γραμμή Βοήθειας 1440

  Οι κλήσεις στην γραμμή βοήθειας 1440 γίνονται ανώνυμα. Εντούτοις ζητούνται από το άτομο προσωπικά στοιχεία σε περιπτώσεις πιθανής φιλοξενίας του στα καταφύγια μας για διευκόλυνση της διερεύνησης. Επίσης, δημογραφικά στοιχεία που μπορεί να συλλεχθούν κατά την επικοινωνία σας στη γραμμή βοήθειας μπορεί να χρησιμοποιηθούν «ανώνυμα» για σκοπούς έρευνας.

 

Προσωπικά Ραντεβού

  Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας), επαρχία και συνοπτική περιγραφή του αιτήματος για προσωπικό ραντεβού, για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ του αιτητή και του συμβούλου, για διευθέτηση των συναντήσεων.

 

Χώροι Φιλοξενίας

  Στοιχεία των ατόμων που φιλοξενούνται σε χώρους φιλοξενίας μας και τα οποία διατηρούνται σε αρχείο για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης σε περίπτωση μεταγενέστερης φιλοξενίας τους.

  Για να κάνουμε τις υπηρεσίες μας διαθέσιμες σε εσάς.

  Για διαχείριση των υπηρεσιών που επιθυμείτε να λαμβάνεται από το Σύνδεσμο μας, συμπεριλαμβανόμενου της λήψης ενημερωτικού δελτίου, της εγγραφής σας ως μέλη του Συνδέσμου, την δήλωση ενδιαφέροντος για παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους σας για συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις ή/και εκστρατείες.

  Για διευκόλυνση της διερεύνησης σε περιπτώσεις πιθανής φιλοξενίας των ατόμων στα καταφύγια μας.

  Για τη διατήρηση αρχείου με στοιχεία των ατόμων που φιλοξενούνται ή έχουν φιλοξενηθεί στους χώρους φιλοξενίας μας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, σε περίπτωση μεταγενέστερης τους φιλοξενίας.

  Στην περίπτωση λήψης δημογραφικών στοιχείων κατά την επικοινωνία σας στη γραμμή βοήθειας, για «ανώνυμη» αξιοποίησή τους για σκοπούς έρευνας.

  Για την επεξεργασία των παραγγελιών σε συλλεκτικά/αναμνηστικά προϊόντα που παρέχονται από το Σύνδεσμό μας.

 

Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτό τον τρόπο;

  Είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό να είμαστε σε θέση να μπορούμε να διαχειριστούμε τους καταλόγους των μελών και εθελοντών μας.

  Aυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τα συλλεκτικά/αναμνηστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες που θέλετε να λαμβάνετε δωρεάν ή/και να αγοράζετε.

  Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε με οποιεσδήποτε παραγγελίες συλλεκτικών/αναμνηστικών προϊόντων και επιστροφές χρημάτων που πιθανόν να ζητήσετε.

  Για να σας παρέχουμε σχετικούς τρόπους επικοινωνίας περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας και ταχυδρομείου για την προώθηση των συλλεκτικών/αναμνηστικών προϊόντων και υπηρεσιών μας.

  Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις του Συνδέσμου στις οποίες δηλώσατε ενδιαφέρον κατά την εγγραφή σας ως μέλος ή/και εθελοντής.

  Διευκόλυνση της διαδικασίας διερεύνησης σε περιπτώσεις αιτημάτων για φιλοξενία στα καταφύγια μας και μετέπειτα χρήση των πληροφοριών αυτών για εξυπηρέτηση των ίδιων των φιλοξενούμενων.

Εάν μας ενημερώσετε ότι δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας ξανά για σκοπούς ενημέρωσης των δράσεων ή/και εκδηλώσεων μας, θα σεβαστούμε την επιλογή σας. Αυτό δεν θα επηρεάσει την ικανότητα σας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Για όσους εθελοντές ή/και μέλη προϋπήρχαν τα δεδομένα τους πριν από την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα, τότε αυτά θα διατηρούνται μέχρι να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες.

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) τονίζει ότι ακόμα και εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ρητά ενημερώνοντας μας γραπτώς στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@domviolence.org.cy χωρίς οποιεσδήποτε κυρώσεις.

Χώροι Φιλοξενίας

Για τα στοιχεία των ατόμων που φιλοξενούνται ή έχουν φιλοξενηθεί στους χώρους φιλοξενίας, ο Σύνδεσμος διατηρεί αρχείο για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης σε περίπτωση μεταγενέστερης τους φιλοξενίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας στα γραφεία του Συνδέσμου τα οποία βρίσκονται στη Λευκωσία.  Η φύλαξη των δεδομένων σας γίνεται λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής ασφάλεια τους.

Στα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν άμεση πρόσβαση τρίτοι, εκτός όπου απαιτείται δια νόμου. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να τα μοιραστούμε με άλλους Συνδέσμους ή Οργανισμούς χωρίς προηγουμένως να είστε ενήμεροι και δίδοντας τη συγκατάθεση σας.

  1. Δικαίωμα ενημέρωσης

Δικαιούσαι να γνωρίζεις:

  Ποιός τηρεί τα προσωπικά μου δεδομένα;

  Για ποιό σκοπό;

  Για πόσο χρονικό διάστημα;

  Υπάρχουν πιθανοί αποδέκτες;

  1. Δικαίωμα πληροφόρησης

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που ο Σύνδεσμος κατέχει και σας αφορούν, απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@domviolence.org.cy.

  1. Δικαίωμα πρόσβασης

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε γραπτώς να μάθετε ποια προσωπικά σας δεδομένα έχει συλλέξει ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ). Ο Σύνδεσμος θα απαντήσει γραπτώς στο αίτημα σας εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων.

  1. Δικαίωμα διόρθωσης

Εάν αντιληφθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι λανθασμένα ή εάν για παράδειγμα έχετε αλλάξει στοιχεία, παρακαλώ όπως αποταθείτε στο info@domviolence.org.cy για διόρθωση των στοιχείων σας.

  1. Διαγραφής (δικαίωμα στη «λήθη»)

Πέρα από το δικαίωμα διόρθωσης διατηρείτε και το δικαίωμα όπως διαγραφούν οι σύνδεσμοι γύρω από το όνομα σας εάν λανθασμένα έχουν καταχωρηθεί στο διαδίκτυο. Εάν επιθυμείτε παρακαλώ απευθυνθείτε στο info@domviolence.org.cy το οποίο μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με το ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν.

  1. Δικαίωμα περιορισμού του σκοπού

Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να συλλέγονται και να διατηρούνται μόνο για συγκεκριμένο σκοπό, για τον οποίο αναφέρεστε κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας για την εν λόγω υπηρεσία ή έχετε συμφωνήσει γραπτώς κατά τη λήψη των υπηρεσιών μας. Τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις τηλεφωνικές κλήσεις στη Γραμμή Βοήθειας 1440 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και ανώνυμα.

  1. Δικαίωμα Εναντίωσης

Βάση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη διαγραφή των δεδομένων σας από δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών να απαντήσει γραπτώς. Η απόρριψη κοινοποιείται. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα να αποταθείτε στην Επίτροπο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν δεν έχετε ικανοποιηθεί με την απάντηση που έχετε λάβει.

 

The Association for the Prevention of Violence in the Family also operates and distributes the SAFER app, an educational game that aims at educating children on Gender-based violence. The Association does not collect any user personal data through the app.