Έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου: Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Δράστες σε διαδικασία αλλαγής (OSSPC) – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου: Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Δράστες σε διαδικασία αλλαγής (OSSPC)

                                      Μάρτιος, 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου:

Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Δράστες σε διαδικασία αλλαγής (OSSPC)

Αριθμός σύμβασης επιχορήγησης – 881684, Πρόσκληση: SEP-210599744 RECAG-2019

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια (2014-2020).

 

Οι εταίροι του έργου “Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Δράστες σε διαδικασία αλλαγής” (OSSPC) ανακοινώνουν την έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης στις χώρες της κοινοπραξίας (Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία).

Τα ελάχιστα πρότυπα για προγράμματα αλλαγής συμπεριφοράς δραστών, η μεθοδολογία των προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής (κοινωνικούς λειτουργούς, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας και επαγγελματίες στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης) έχουν αναπτυχθεί από το Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus- CAM (Ιταλία) με την υποστήριξη όλων των εταίρων της κοινοπραξίας.

Τα προγράμματα καταρτισης αποσκοπούν στην αύξηση των ικανοτήτων 300 επαγγελματιών πρώτης γραμμής, προετοιμάζοντας τους για την αλλαγή βίαιων και κακοποιητικών συμπεριφορικών μοτίβων και στην βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους με στόχο την κατάλληλη αντιμετώπιση των δραστών ενδοοικογενειακής βίας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα εστιάσει επίσης στη δυναμική πίσω από την ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση και στις τυπικές πεποιθήσεις, αξίες και τακτικές των δραστών ενδοοικογενειακής βίας.

Τα 3 προγράμματα κατάρτισης (που απευθύνονται σε κοινωνικούς λειτουργούς, σε επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας και σε επαγγελματίες που εργαζονται στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης) είναι δομημένα σε 4 ενότητες το καθένα και θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό κάθε εταίρου, μεταξύ Μαρτίου-Ιουνίου 2022.

Σχετικά με το έργο:

Το έργο «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Δράστες σε διαδικασία αλλαγής» υλοποιείται από: τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια – ΣΠΑΒΟ, (Κύπρος) Συντονιστής του προγράμματος και τους εταίρους: Bournemouth University (BU) (Ηνωμένο Βασίλειο), Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus- CAM

(Ιταλία),Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου (Ελλάδα),European Knowledge Spot (Ελλάδα) & Direcția de Asistență Socială și Medicală, Cluj-Napoca-DASM (Ρουμανία).

Στόχος του έργου «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Δράστες σε διαδικασία αλλαγής» είναι να αποτρέψει την περαιτέρω ενδοοικογενειακή βία και να αλλάξει τα βίαια συμπεριφορικά πρότυπα των θυτών με την παροχή εξειδικευμένης καταρτισης σε προσωπικό πρώτης γραμμής το οποίο με τη σειρά του θα διδάξει περαιτέρω τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις  και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας στους ίδιους, την οικογένειά τους και το ευρύτερο περιβάλλον τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

 

Το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου τύπου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του συντάκτη και είναι αποκλειστικά δική του/της ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

 

   Το παρόν δελτίο τύπου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια (2014-2020).

 

Comments are closed.