No comments yet

Αναφορά – Καταγγελία

Το Σύνταγμα και οι Νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλίζουν το δικαίωμα του κάθε πολίτη στη σωματική ακεραιότητα, στην ελεύθερη σκέψη και έκφραση άποψης και στην ίση μεταχείριση και σεβασμό. Ο περί Βίας στην Οικογένεια Νόμος 119(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 212(Ι)/2004, απαγορεύει την άσκηση βίας μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας και ειδικότερα μεταξύ άντρα και γυναίκας πρώην ή νυν συζύγων ή συμβίων.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, τα οποία βασίζονται σε αναφορές θυμάτων βίας στην οικογένεια σε Αστυνομικούς Σταθμούς, τα περισσότερα περιστατικά βίας στην οικογένεια προκύπτουν μεταξύ συζύγων ή συμβίων (πρώην και νυν). Τα θύματα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες και οι δράστες άντρες.

Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο, η άσκηση βίας μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας απαγορεύεται, θεωρείται δε ποινικό αδίκημα αυξημένης σοβαρότητας και τιμωρείται με ποινές αυστηρότερες απ’ ότι η ίδια η βία μεταξύ μη συγγενών.

Η άσκηση βίας από σύζυγο σε σύζυγο στην παρουσία ανήλικου παιδιού τους, θεωρείται από το Νόμο ως διπλό αδίκημα επειδή το ανήλικο παιδί είναι δυνατόν να υποστεί ψυχική βλάβη.

Προστατεύει τους πολίτες από κάθε μορφή βίας και οδηγεί όσους παρανομούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διερευνά κάθε περιστατικό που καταγγέλλεται, λαμβάνοντας μέτρα εναντίον του προσώπου που ασκεί βία, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία και μαρτυρίες για κάτι τέτοιο.

Μεριμνά για την προστασία των θυμάτων χρησιμοποιώντας τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Πληροφορεί τους ενδιαφερομένους για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις από την Αστυνομία όσον αφορά στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Παρέχει πληροφορίες για άλλες Υπηρεσίες βοήθειας και στήριξης θυμάτων βίας στην οικογένεια.

Ενημερώνει και καλεί Λειτουργούς άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών για να παρέμβουν, όταν αυτό απαιτείται, και συνεργάζεται μαζί τους για τον καλύτερο χειρισμό των περιστατικών.

Για σκοπούς προστασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απομνημονεύστε ή σημειώστε και κρατάτε πάντα μαζί σας τον αριθμό τηλεφώνου του πλησιέστερου Αστυνομικού Σταθμού ή/ και της Άμεσης Επέμβασης (112 ή 199).

Σε περίπτωση κακοποίησής σας, είναι σημαντικό να αποταθείτε στην Αστυνομία το συντομότερο δυνατό έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία σας και να διευκολύνεται το αστυνομικό έργο της διερεύνησης. Στην Αστυνομία μπορείτε να αποταθείτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, πλην όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις, η διερεύνηση καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσκολότερη.

Για να καταγγείλετε ενδοοικογενειακή κακοποίησή σας πρέπει να αποταθείτε στον αρμόδιο Αστυνομικό Σταθμό, που είναι ο πλησιέστερος Σταθμός από το σημείο που διαδραματίστηκε το περιστατικό.

Όταν φτάσει η Αστυνομία ή όταν επισκεφθείτε εσείς προσωπικά τον Αστυνομικό Σταθμό, πείτε στους Αστυνομικούς τι συνέβηκε ακριβώς και τι είναι αυτό που φοβάστε. Σημειώστε ότι θα πρέπει να αναφέρετε και τυχόν προηγούμενα περιστατικά κακοποίησής σας. Οι Αστυνομικοί, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, θα συζητήσουν το θέμα τόσο μαζί σας όσο και με τον/ την σύζυγο σας ξεχωριστά, θα συλλέξουν μαρτυρίες και τεκμήρια και ενδεχομένως θα λάβουν κάποιες φωτογραφίες.

Σε περιπτώσεις βίας στην οικογένεια, τη συζυγική κατοικία θα πρέπει να εγκαταλείπει το πρόσωπο που ασκεί τη βία και όχι το θύμα. Όταν, όμως, για λόγους ασφαλείας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από του να εγκαταλείψετε εσείς προσωρινά τη συζυγική κατοικία και εφόσον το ζητήσετε, οι Αστυνομικοί μπορούν να σας βοηθήσουν να φύγετε από την οικία σας με ασφάλεια και να μεριμνήσουν για την εισαγωγή σας σε καταφύγιο θυμάτων ή για τη διαμονή σας σε άλλο ασφαλή χώρο, φέρνοντάς σας σε επαφή με τους αρμόδιους Λειτουργούς.

Οι Αστυνομικοί μπορούν, επίσης, υπό προϋποθέσεις, να προβούν σε σύλληψη του/της υπόπτου σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και με τη σύμφωνη πάντα δική σας γνώμη και να ζητήσουν Δικαστικό Διάταγμα που να υποχρεώνει τον/τη σύζυγό σας να εγκαταλείψει προσωρινά τη συζυγική κατοικία, για λίγες μέρες, ανεξάρτητα από το καθεστώς ιδιοκτησίας της κατοικίας.

Ο/Η Αστυνομικός που θα χειριστεί την περίπτωσή σας, θα καταγράψει την επίσκεψή σας, με συνοπτικό σημείωμα των προφορικών σας αναφορών, σε ειδική παράγραφο στο Ημερολόγιο Συμβάντων του Αστυνομικού Σταθμού. Αυτό ΔΕΝ ισοδυναμεί με γραπτή καταγγελία, η οποία προϋποθέτει την από μέρους σας γραπτή και ενυπόγραφη κατάθεση για τα συμβάντα.

Από την Αστυνομία θα σας ζητηθεί, στη συνέχεια, να δώσετε γραπτή κατάθεση για τα συμβάντα ώστε να μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω η ποινική διερεύνηση της καταγγελίας σας και να γίνουν και οι υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους της Αστυνομίας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που δεν θα υποβάλετε γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία εναντίον του/ της συζύγου σας, η Αστυνομία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει άλλη μαρτυρία, δε θα προχωρήσει με περαιτέρω ποινική διερεύνηση του ισχυρισμού σας ή/και δεν θα είναι σε θέση να προσαγάγει ή να κατηγορήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης τον δράστη. Ακόμη κι αν γίνει κάτι τέτοιο, είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα Δικαστήριο να καταδικάσει τον/τη σύζυγό σας χωρίς τη δική σας μαρτυρία.

Σε περίπτωση που δώσετε γραπτή κατάθεση εναντίον του προσώπου που σας κακοποίησε, αυτό δε συνεπάγεται αυτόματα και την καταδίκη του από το Δικαστήριο. Αν το πρόσωπο που σας κακοποίησε είναι ο/η σύζυγός σας, έχετε το δικαίωμα να μη μαρτυρήσετε εναντίον του/της.

Ο περί Βίας στην Οικογένεια Νόμος προνοεί ότι η κατάθεσή σας θα πρέπει να ληφθεί από Αστυνομικό του ιδίου φύλου μαζί σας, εκτός εάν ζητήσετε διαφορετικά.

Ο Αστυνομικός είναι υπόχρεος να ενημερώσει για τη γραπτή καταγγελία σας ή/και την προφορική σας αναφορά τον Αρχηγό Αστυνομίας, το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας και τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Είναι σημαντικό να επισκεφτείτε κάποιο Κρατικό Νοσηλευτήριο τόσο για περίθαλψη των τραυμάτων σας όσο και για τεκμηρίωσή τους από κυβερνητικό γιατρό. Αν δεν το έχετε πράξει πριν την εμπλοκή της Αστυνομίας, ο Αστυνομικός θα σας δώσει ειδικό έντυπο, το οποίο αφού το συμπληρώσει ο γιατρός θα πρέπει να το επιστρέψετε στην Αστυνομία. Ακόμα κι αν κατά τη χρονική εκείνη στιγμή δεν προτίθεστε να μαρτυρήσετε εναντίον του/της συζύγου σας, είναι σημαντικό να τύχετε ιατρικής φροντίδας και να προσκομίσετε το σχετικό έντυπο στην Αστυνομία, ώστε να είναι πιο εύκολη η τεκμηρίωση του ισχυρισμού σας.

Οι Αστυνομικοί δεν είναι οι αρμόδιοι για να σας παράσχουν οικογενειακή συμβουλευτική ή/και ψυχολογική στήριξη ώστε να επιλύσετε προβλήματα και διαφορές στις οικογενειακές σας σχέσεις. Οι πλέον αρμόδιοι για συμβουλευτική, καθοδήγηση και μεσολάβηση με στόχο την απάμβλυνση προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, είναι οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Παρόμοιες σχετικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν, επίσης, Λειτουργοί άλλων, κυβερνητικών και μη, Οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συζητήσετε γενικά, ζητήματα βίας στην οικογένεια ή/και κακοποίησης ανηλίκων, τα οποία σας απασχολούν, μπορείτε να αποταθείτε στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, στο Αρχηγείο Αστυνομίας (τηλ. 22808442).

Πηγή Πληροφοριών: http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/4C19391F067A5D9AC22578A900272F02?OpenDocument

 

 

 

 

Post a comment