Αναφορά – Καταγγελία – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
115

Αναφορά – Καταγγελία

Το Σύνταγμα και οι Νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλίζουν το δικαίωμα του κάθε πολίτη στη σωματική ακεραιότητα, στην ελεύθερη σκέψη και έκφραση άποψης και στην ίση μεταχείριση και σεβασμό. Ο περί Βίας στην Οικογένεια Νόμος 119(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 212(Ι)/2004, απαγορεύει την άσκηση βίας μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας και ειδικότερα μεταξύ άντρα και γυναίκας πρώην ή νυν συζύγων ή συμβίων.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, τα οποία βασίζονται σε αναφορές θυμάτων βίας στην οικογένεια σε Αστυνομικούς Σταθμούς, τα περισσότερα περιστατικά βίας στην οικογένεια προκύπτουν μεταξύ συζύγων ή συμβίων (πρώην και νυν). Τα θύματα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες και οι δράστες άντρες.

Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο, η άσκηση βίας μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας απαγορεύεται, θεωρείται δε ποινικό αδίκημα αυξημένης σοβαρότητας και τιμωρείται με ποινές αυστηρότερες απ’ ότι η ίδια η βία μεταξύ μη συγγενών.

Η άσκηση βίας από σύζυγο σε σύζυγο στην παρουσία ανήλικου παιδιού τους, θεωρείται από το Νόμο ως διπλό αδίκημα επειδή το ανήλικο παιδί είναι δυνατόν να υποστεί ψυχική βλάβη.

Προστατεύει τους πολίτες από κάθε μορφή βίας και οδηγεί όσους παρανομούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διερευνά κάθε περιστατικό που καταγγέλλεται, λαμβάνοντας μέτρα εναντίον του προσώπου που ασκεί βία, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία και μαρτυρίες για κάτι τέτοιο.

Μεριμνά για την προστασία των θυμάτων χρησιμοποιώντας τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Πληροφορεί τους ενδιαφερομένους για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις από την Αστυνομία όσον αφορά στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Παρέχει πληροφορίες για άλλες Υπηρεσίες βοήθειας και στήριξης θυμάτων βίας στην οικογένεια.

Ενημερώνει και καλεί Λειτουργούς άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών για να παρέμβουν, όταν αυτό απαιτείται, και συνεργάζεται μαζί τους για τον καλύτερο χειρισμό των περιστατικών.

Για σκοπούς προστασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απομνημονεύστε ή σημειώστε και κρατάτε πάντα μαζί σας τον αριθμό τηλεφώνου του πλησιέστερου Αστυνομικού Σταθμού ή/ και της Άμεσης Επέμβασης (112 ή 199).

Σε περίπτωση κακοποίησής σας, είναι σημαντικό να αποταθείτε στην Αστυνομία το συντομότερο δυνατό έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία σας και να διευκολύνεται το αστυνομικό έργο της διερεύνησης. Στην Αστυνομία μπορείτε να αποταθείτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, πλην όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις, η διερεύνηση καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσκολότερη.

Για να καταγγείλετε ενδοοικογενειακή κακοποίησή σας πρέπει να αποταθείτε στον αρμόδιο Αστυνομικό Σταθμό, που είναι ο πλησιέστερος Σταθμός από το σημείο που διαδραματίστηκε το περιστατικό.

Όταν φτάσει η Αστυνομία ή όταν επισκεφθείτε εσείς προσωπικά τον Αστυνομικό Σταθμό, πείτε στους Αστυνομικούς τι συνέβηκε ακριβώς και τι είναι αυτό που φοβάστε. Σημειώστε ότι θα πρέπει να αναφέρετε και τυχόν προηγούμενα περιστατικά κακοποίησής σας. Οι Αστυνομικοί, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, θα συζητήσουν το θέμα τόσο μαζί σας όσο και με τον/ την σύζυγο σας ξεχωριστά, θα συλλέξουν μαρτυρίες και τεκμήρια και ενδεχομένως θα λάβουν κάποιες φωτογραφίες.

Σε περιπτώσεις βίας στην οικογένεια, τη συζυγική κατοικία θα πρέπει να εγκαταλείπει το πρόσωπο που ασκεί τη βία και όχι το θύμα. Όταν, όμως, για λόγους ασφαλείας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από του να εγκαταλείψετε εσείς προσωρινά τη συζυγική κατοικία και εφόσον το ζητήσετε, οι Αστυνομικοί μπορούν να σας βοηθήσουν να φύγετε από την οικία σας με ασφάλεια και να μεριμνήσουν για την εισαγωγή σας σε καταφύγιο θυμάτων ή για τη διαμονή σας σε άλλο ασφαλή χώρο, φέρνοντάς σας σε επαφή με τους αρμόδιους Λειτουργούς.

Οι Αστυνομικοί μπορούν, επίσης, υπό προϋποθέσεις, να προβούν σε σύλληψη του/της υπόπτου σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και με τη σύμφωνη πάντα δική σας γνώμη και να ζητήσουν Δικαστικό Διάταγμα που να υποχρεώνει τον/τη σύζυγό σας να εγκαταλείψει προσωρινά τη συζυγική κατοικία, για λίγες μέρες, ανεξάρτητα από το καθεστώς ιδιοκτησίας της κατοικίας.

Ο/Η Αστυνομικός που θα χειριστεί την περίπτωσή σας, θα καταγράψει την επίσκεψή σας, με συνοπτικό σημείωμα των προφορικών σας αναφορών, σε ειδική παράγραφο στο Ημερολόγιο Συμβάντων του Αστυνομικού Σταθμού. Αυτό ΔΕΝ ισοδυναμεί με γραπτή καταγγελία, η οποία προϋποθέτει την από μέρους σας γραπτή και ενυπόγραφη κατάθεση για τα συμβάντα.

Από την Αστυνομία θα σας ζητηθεί, στη συνέχεια, να δώσετε γραπτή κατάθεση για τα συμβάντα ώστε να μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω η ποινική διερεύνηση της καταγγελίας σας και να γίνουν και οι υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους της Αστυνομίας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που δεν θα υποβάλετε γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία εναντίον του/ της συζύγου σας, η Αστυνομία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει άλλη μαρτυρία, δε θα προχωρήσει με περαιτέρω ποινική διερεύνηση του ισχυρισμού σας ή/και δεν θα είναι σε θέση να προσαγάγει ή να κατηγορήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης τον δράστη. Ακόμη κι αν γίνει κάτι τέτοιο, είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα Δικαστήριο να καταδικάσει τον/τη σύζυγό σας χωρίς τη δική σας μαρτυρία.

Σε περίπτωση που δώσετε γραπτή κατάθεση εναντίον του προσώπου που σας κακοποίησε, αυτό δε συνεπάγεται αυτόματα και την καταδίκη του από το Δικαστήριο. Αν το πρόσωπο που σας κακοποίησε είναι ο/η σύζυγός σας, έχετε το δικαίωμα να μη μαρτυρήσετε εναντίον του/της.

Ο περί Βίας στην Οικογένεια Νόμος προνοεί ότι η κατάθεσή σας θα πρέπει να ληφθεί από Αστυνομικό του ιδίου φύλου μαζί σας, εκτός εάν ζητήσετε διαφορετικά.

Ο Αστυνομικός είναι υπόχρεος να ενημερώσει για τη γραπτή καταγγελία σας ή/και την προφορική σας αναφορά τον Αρχηγό Αστυνομίας, το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας και τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Είναι σημαντικό να επισκεφτείτε κάποιο Κρατικό Νοσηλευτήριο τόσο για περίθαλψη των τραυμάτων σας όσο και για τεκμηρίωσή τους από κυβερνητικό γιατρό. Αν δεν το έχετε πράξει πριν την εμπλοκή της Αστυνομίας, ο Αστυνομικός θα σας δώσει ειδικό έντυπο, το οποίο αφού το συμπληρώσει ο γιατρός θα πρέπει να το επιστρέψετε στην Αστυνομία. Ακόμα κι αν κατά τη χρονική εκείνη στιγμή δεν προτίθεστε να μαρτυρήσετε εναντίον του/της συζύγου σας, είναι σημαντικό να τύχετε ιατρικής φροντίδας και να προσκομίσετε το σχετικό έντυπο στην Αστυνομία, ώστε να είναι πιο εύκολη η τεκμηρίωση του ισχυρισμού σας.

Οι Αστυνομικοί δεν είναι οι αρμόδιοι για να σας παράσχουν οικογενειακή συμβουλευτική ή/και ψυχολογική στήριξη ώστε να επιλύσετε προβλήματα και διαφορές στις οικογενειακές σας σχέσεις. Οι πλέον αρμόδιοι για συμβουλευτική, καθοδήγηση και μεσολάβηση με στόχο την απάμβλυνση προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, είναι οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Παρόμοιες σχετικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν, επίσης, Λειτουργοί άλλων, κυβερνητικών και μη, Οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συζητήσετε γενικά, ζητήματα βίας στην οικογένεια ή/και κακοποίησης ανηλίκων, τα οποία σας απασχολούν, μπορείτε να αποταθείτε στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, στο Αρχηγείο Αστυνομίας (τηλ. 22808442).

Πηγή Πληροφοριών: http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/4C19391F067A5D9AC22578A900272F02?OpenDocument

 

 

 

 

Comments(115)

 1. Reply
  zovre lioptor says

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 2. Reply
  zovrelioptor says

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific site.

 3. Reply
  buy stromectol says

  Propecia Efectos

 4. Reply
  evenFoozy says

  Cialis

 5. Reply
  viagra empty stomach says

  Ordina Levitra

 6. Reply
  BorThorry says

  https://buytadalafshop.com/ – Cialis

 7. Reply
  Cottguado says

  http://buystromectolon.com/ – Stromectol

 8. Reply
  Stromectol says

  Topical Finasteride Propecia

 9. Reply
  Viagra says

  Achat De Generique Cialis

 10. Reply
  idennanab says

  where can i buy stromectol

 11. Reply
  evenFoozy says

  buy online cialis

 12. Reply
  Cottguado says

  https://buystromectolon.com/ – Stromectol

 13. Reply
  viagra online in uk says

  Buy Suhagra 100mg

 14. Reply
  Cottguado says

  http://buystromectolon.com/ – ivermectin for humans for sale

 15. Reply
  buy stromectol pills online says

  precio viagra murcia

 16. Reply
  idennanab says

  ivermectin tractor supply

 17. Reply
  idennanab says

  ivermectin tablets for sale

 18. Reply
  priligy tablets price says

  Buy Avodart Online Canada

 19. Reply
  Idioriutt says

  Plaquenil

 20. Reply
  appaliect says

  http://buyplaquenilcv.com/ – purchase hydroxychloroquine sulfate

 21. Reply
  amerhooda says

  http://buylasixshop.com/ – furosemide use

 22. Reply
  amerhooda says

  https://buylasixshop.com/ – lasix potassium sparing

 23. Reply
  Proorgert says

  Lasix

 24. Reply
  unicusa says

  http://buypriligyhop.com/ – Priligy

 25. Reply
  Idioriutt says

  can plaquenil cause weight gain

 26. Reply
  Dymnmoomy says

  Priligy

 27. Reply
  hydroxychloroquine for sale over the counter says

  online accutane forum

 28. Reply
  Idioriutt says

  Plaquenil

 29. Reply
  appaliect says

  http://buyplaquenilcv.com/ – half life of plaquenil

 30. Reply
  Proorgert says

  lasix renogram

 31. Reply
  plaquenil class action lawsuit says

  Buy Clozapine No Prescription

 32. Reply
  amerhooda says

  https://buylasixshop.com/ – how long does it take lasix to work

 33. Reply
  unicusa says

  https://buypriligyhop.com/ – Priligy

 34. Reply
  zortilo nrel says

  Very interesting details you have remarked, thankyou for posting.

 35. Reply
  free samples of priligy says

  Homeopathic Amoxicillin For Pets

 36. Reply
  appaliect says

  https://buyplaquenilcv.com/ – Plaquenil

 37. Reply
  Dymnmoomy says

  dapoxetine priligy

 38. Reply
  zortilonrel says

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

 39. Reply
  Proorgert says

  is furosemide a diuretic

 40. Reply
  what to do when lasix doesn't work says

  Discount Online Clobetasol Clobetasol Propionate Need Website

 41. Reply
  zortilonrel says

  Nice post. I was checking constantly this weblog and I’m inspired! Extremely useful info specifically the final phase 🙂 I deal with such information much. I was seeking this certain information for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

 42. Reply
  Dymnmoomy says

  priligy 30mg price

 43. Reply
  UtitaMege says

  https://prednisonebuyon.com/ – Prednisone

 44. Reply
  Drenuah says

  https://buyneurontine.com/ – Neurontine

 45. Reply
  Drenuah says

  http://buyneurontine.com/ – gabapentin moa

 46. Reply
  Todocooro says

  purchase gabapentin

 47. Reply
  Neurontine says

  Epogen

 48. Reply
  Todocooro says

  Neurontine

 49. Reply
  UtitaMege says

  https://prednisonebuyon.com/ – prednisone pack

 50. Reply
  Neurontine says

  Acyclovir 400 Mg Tablets To Buy

 51. Reply
  Drenuah says

  https://buyneurontine.com/ – gabapentin mechanism of action

 52. Reply
  Todocooro says

  neurontine and codine

 53. Reply
  Neurontine says

  Amoxicillin Adverse

 54. Reply
  Poellapal says

  Cialis

 55. Reply
  Viagra says

  buy accutane in the us

 56. Reply
  Viagra says

  Buy Viagra No Rx

 57. Reply
  Botantero says

  Stromectol

 58. Reply
  Poellapal says

  cialis

 59. Reply
  tiecymn says

  priligy prescription

 60. Reply
  Astodia says

  what foods to avoid when taking furosemide

 61. Reply
  tiecymn says

  Priligy

 62. Reply
  Cialis says

  Kamagra Consegna Veloce Francia

 63. Reply
  Astodia says

  lasix dosage

 64. Reply
  safest place to buy viagra says

  Cialis 20 30

 65. Reply
  is furosemide potassium sparing says

  Cheap Uti Drugs

 66. Reply
  Cialis says

  Advair By Mail

 67. Reply
  tiecymn says

  Priligy

 68. Reply
  Astodia says

  furosemide tablets 40 mg

 69. Reply
  Beedada says

  prednisone 20 mg

 70. Reply
  Botantero says

  ivermectin use

 71. Reply
  Botantero says

  ivermectin for dogs dosage

 72. Reply
  Beedada says

  Prednisone

 73. Reply
  inhanty says

  gabapentin 300

 74. Reply
  Seantee says

  plaquenil and covid

 75. Reply
  Nomiaromo says

  plaquenil side effects when stopping

 76. Reply
  Nomiaromo says

  order hydroxychloroquine

 77. Reply
  jubjept says

  п»їcialis

 78. Reply
  plaquenil alcohol says

  cialis soft tabs 40mg pills

 79. Reply
  inhanty says

  gabapentin 100mg

 80. Reply
  inhanty says

  is gabapentin a narcotic

 81. Reply
  Seantee says

  hydroxychloroquine for arthritis

 82. Reply
  Salannuaw says

  gabapentin brand name

 83. Reply
  Gopwoothe says

  propecia no prescription

 84. Reply
  Gopwoothe says

  buy propecia uk

 85. Reply
  viagra problems says

  prix officiel cialis pharmacie

 86. Reply
  Gopwoothe says

  propecia cost walmart

 87. Reply
  canada oil kamagra chewable says

  Metformin Online

 88. Reply
  Amubbible says

  100 mg de kamagra kamagra sintomas cheap kamagra uk

 89. Reply
  kayarge says

  http://www.apriligyn.com Historically each parish was responsible for its own birth death and marriage records but England and Wales introduced a nationwide information bank in thus enabling scientists to track mortality rates and disease trends more effectively.

 90. Reply
  kayarge says

  Serenoa repens associated with Urticadioica ProstaMEV and curcumin and quercitin FlogMEV extracts are able to improve the efficacy of prulifloxacin in bacterial prostatitis patients results from a prospective randomised study. https://apriligyn.com

 91. Reply
  aciguette says

  prix du levitra generique briecy Antibiotics From Canada

 92. Reply
  aciguette says

  comprar cialis uso diario acheter levitra en luxembourg cialis generico comprar espana inveds

 93. Reply
  Playclect says

  Ikhxru Dose Of Amoxicillin For Sinus Infection Plaquenil

 94. Reply
  Playclect says

  can i buy plaquenil in tijuana eructation Gas expelled from the stomach through the mouth.

 95. Reply
  Playclect says

  Gtvphb Plaquenil

 96. Reply
  Playclect says

  Ghbvtx Plaquenil Dtzsuf Piperacillin

 97. Reply
  zoritoler imol says

  I do trust all of the ideas you have offered to your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for beginners. Could you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 98. Reply
  Playclect says

  Srwkjs Tomar Priligy Caducado Plaquenil Clomid Indication Clomiphene Agfqrr

 99. Reply
  zoritoler imol says

  hey there and thank you on your information – I have certainly picked up something new from right here. I did then again experience some technical points the usage of this website, as I experienced to reload the web site a lot of occasions previous to I could get it to load properly. I have been pondering in case your hosting is OK? Not that I am complaining, however sluggish loading cases times will often impact your placement in google and can injury your high quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can glance out for much more of your respective intriguing content. Make sure you replace this again very soon..

 100. Reply
  Abertmem says

  коли закінчиться війна коли закінчиться війна в україні 2022 коли закінчиться війна в україні 2022 екстрасенси

 101. Reply
  Abertmem says

  в той день коли закінчиться війна коли закінчиться війна в україні передбачення коли почалась друга світова війна

 102. Reply
  Google says

  Here are some links to web sites that we link to simply because we consider they are really worth visiting.

 103. Reply
  SUPERSLOT says

  Major thankies for the blog.Really thank you! Great.

 104. Reply
  ซุปเปอร์สล็อต says

  Major thankies for the article.Thanks Again. Great.

 105. Reply
  Abrtmem says

  http://bit.ly/legenda-destan-vse-serii

 106. Reply
  Abrtmem says

  Охотник на лис

 107. Reply
  Abrtmem says

  Отрочество

 108. Reply
  Google says

  Below you will find the link to some web-sites that we believe you’ll want to visit.

 109. Reply
  gralion torile says

  Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 110. Reply
  zoritoler imol says

  I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

 111. Reply
  zoritoler imol says

  I always was interested in this subject and still am, thankyou for putting up.

 112. Reply
  gralion torile says

  Some really wonderful information, Gladiolus I found this.

 113. Reply
  zuzcty says

  hydrocloquin https://keys-chloroquineclinique.com/

 114. Reply
  crorkservice says

  Thanks. I appreciate it! armodafinil vs modafinil

 115. Reply
  zoritoler imol says

  Howdy! I just wish to give a huge thumbs up for the great data you have got right here on this post. I will probably be coming again to your blog for extra soon.

Post a comment