52

Αναφορά – Καταγγελία

Το Σύνταγμα και οι Νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλίζουν το δικαίωμα του κάθε πολίτη στη σωματική ακεραιότητα, στην ελεύθερη σκέψη και έκφραση άποψης και στην ίση μεταχείριση και σεβασμό. Ο περί Βίας στην Οικογένεια Νόμος 119(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 212(Ι)/2004, απαγορεύει την άσκηση βίας μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας και ειδικότερα μεταξύ άντρα και γυναίκας πρώην ή νυν συζύγων ή συμβίων.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, τα οποία βασίζονται σε αναφορές θυμάτων βίας στην οικογένεια σε Αστυνομικούς Σταθμούς, τα περισσότερα περιστατικά βίας στην οικογένεια προκύπτουν μεταξύ συζύγων ή συμβίων (πρώην και νυν). Τα θύματα είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες και οι δράστες άντρες.

Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο, η άσκηση βίας μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας απαγορεύεται, θεωρείται δε ποινικό αδίκημα αυξημένης σοβαρότητας και τιμωρείται με ποινές αυστηρότερες απ’ ότι η ίδια η βία μεταξύ μη συγγενών.

Η άσκηση βίας από σύζυγο σε σύζυγο στην παρουσία ανήλικου παιδιού τους, θεωρείται από το Νόμο ως διπλό αδίκημα επειδή το ανήλικο παιδί είναι δυνατόν να υποστεί ψυχική βλάβη.

Προστατεύει τους πολίτες από κάθε μορφή βίας και οδηγεί όσους παρανομούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Διερευνά κάθε περιστατικό που καταγγέλλεται, λαμβάνοντας μέτρα εναντίον του προσώπου που ασκεί βία, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία και μαρτυρίες για κάτι τέτοιο.

Μεριμνά για την προστασία των θυμάτων χρησιμοποιώντας τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Πληροφορεί τους ενδιαφερομένους για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις από την Αστυνομία όσον αφορά στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Παρέχει πληροφορίες για άλλες Υπηρεσίες βοήθειας και στήριξης θυμάτων βίας στην οικογένεια.

Ενημερώνει και καλεί Λειτουργούς άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών για να παρέμβουν, όταν αυτό απαιτείται, και συνεργάζεται μαζί τους για τον καλύτερο χειρισμό των περιστατικών.

Για σκοπούς προστασίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απομνημονεύστε ή σημειώστε και κρατάτε πάντα μαζί σας τον αριθμό τηλεφώνου του πλησιέστερου Αστυνομικού Σταθμού ή/ και της Άμεσης Επέμβασης (112 ή 199).

Σε περίπτωση κακοποίησής σας, είναι σημαντικό να αποταθείτε στην Αστυνομία το συντομότερο δυνατό έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία σας και να διευκολύνεται το αστυνομικό έργο της διερεύνησης. Στην Αστυνομία μπορείτε να αποταθείτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, πλην όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις, η διερεύνηση καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσκολότερη.

Για να καταγγείλετε ενδοοικογενειακή κακοποίησή σας πρέπει να αποταθείτε στον αρμόδιο Αστυνομικό Σταθμό, που είναι ο πλησιέστερος Σταθμός από το σημείο που διαδραματίστηκε το περιστατικό.

Όταν φτάσει η Αστυνομία ή όταν επισκεφθείτε εσείς προσωπικά τον Αστυνομικό Σταθμό, πείτε στους Αστυνομικούς τι συνέβηκε ακριβώς και τι είναι αυτό που φοβάστε. Σημειώστε ότι θα πρέπει να αναφέρετε και τυχόν προηγούμενα περιστατικά κακοποίησής σας. Οι Αστυνομικοί, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης, θα συζητήσουν το θέμα τόσο μαζί σας όσο και με τον/ την σύζυγο σας ξεχωριστά, θα συλλέξουν μαρτυρίες και τεκμήρια και ενδεχομένως θα λάβουν κάποιες φωτογραφίες.

Σε περιπτώσεις βίας στην οικογένεια, τη συζυγική κατοικία θα πρέπει να εγκαταλείπει το πρόσωπο που ασκεί τη βία και όχι το θύμα. Όταν, όμως, για λόγους ασφαλείας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από του να εγκαταλείψετε εσείς προσωρινά τη συζυγική κατοικία και εφόσον το ζητήσετε, οι Αστυνομικοί μπορούν να σας βοηθήσουν να φύγετε από την οικία σας με ασφάλεια και να μεριμνήσουν για την εισαγωγή σας σε καταφύγιο θυμάτων ή για τη διαμονή σας σε άλλο ασφαλή χώρο, φέρνοντάς σας σε επαφή με τους αρμόδιους Λειτουργούς.

Οι Αστυνομικοί μπορούν, επίσης, υπό προϋποθέσεις, να προβούν σε σύλληψη του/της υπόπτου σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και με τη σύμφωνη πάντα δική σας γνώμη και να ζητήσουν Δικαστικό Διάταγμα που να υποχρεώνει τον/τη σύζυγό σας να εγκαταλείψει προσωρινά τη συζυγική κατοικία, για λίγες μέρες, ανεξάρτητα από το καθεστώς ιδιοκτησίας της κατοικίας.

Ο/Η Αστυνομικός που θα χειριστεί την περίπτωσή σας, θα καταγράψει την επίσκεψή σας, με συνοπτικό σημείωμα των προφορικών σας αναφορών, σε ειδική παράγραφο στο Ημερολόγιο Συμβάντων του Αστυνομικού Σταθμού. Αυτό ΔΕΝ ισοδυναμεί με γραπτή καταγγελία, η οποία προϋποθέτει την από μέρους σας γραπτή και ενυπόγραφη κατάθεση για τα συμβάντα.

Από την Αστυνομία θα σας ζητηθεί, στη συνέχεια, να δώσετε γραπτή κατάθεση για τα συμβάντα ώστε να μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω η ποινική διερεύνηση της καταγγελίας σας και να γίνουν και οι υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους της Αστυνομίας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που δεν θα υποβάλετε γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία εναντίον του/ της συζύγου σας, η Αστυνομία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει άλλη μαρτυρία, δε θα προχωρήσει με περαιτέρω ποινική διερεύνηση του ισχυρισμού σας ή/και δεν θα είναι σε θέση να προσαγάγει ή να κατηγορήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης τον δράστη. Ακόμη κι αν γίνει κάτι τέτοιο, είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα Δικαστήριο να καταδικάσει τον/τη σύζυγό σας χωρίς τη δική σας μαρτυρία.

Σε περίπτωση που δώσετε γραπτή κατάθεση εναντίον του προσώπου που σας κακοποίησε, αυτό δε συνεπάγεται αυτόματα και την καταδίκη του από το Δικαστήριο. Αν το πρόσωπο που σας κακοποίησε είναι ο/η σύζυγός σας, έχετε το δικαίωμα να μη μαρτυρήσετε εναντίον του/της.

Ο περί Βίας στην Οικογένεια Νόμος προνοεί ότι η κατάθεσή σας θα πρέπει να ληφθεί από Αστυνομικό του ιδίου φύλου μαζί σας, εκτός εάν ζητήσετε διαφορετικά.

Ο Αστυνομικός είναι υπόχρεος να ενημερώσει για τη γραπτή καταγγελία σας ή/και την προφορική σας αναφορά τον Αρχηγό Αστυνομίας, το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας και τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Είναι σημαντικό να επισκεφτείτε κάποιο Κρατικό Νοσηλευτήριο τόσο για περίθαλψη των τραυμάτων σας όσο και για τεκμηρίωσή τους από κυβερνητικό γιατρό. Αν δεν το έχετε πράξει πριν την εμπλοκή της Αστυνομίας, ο Αστυνομικός θα σας δώσει ειδικό έντυπο, το οποίο αφού το συμπληρώσει ο γιατρός θα πρέπει να το επιστρέψετε στην Αστυνομία. Ακόμα κι αν κατά τη χρονική εκείνη στιγμή δεν προτίθεστε να μαρτυρήσετε εναντίον του/της συζύγου σας, είναι σημαντικό να τύχετε ιατρικής φροντίδας και να προσκομίσετε το σχετικό έντυπο στην Αστυνομία, ώστε να είναι πιο εύκολη η τεκμηρίωση του ισχυρισμού σας.

Οι Αστυνομικοί δεν είναι οι αρμόδιοι για να σας παράσχουν οικογενειακή συμβουλευτική ή/και ψυχολογική στήριξη ώστε να επιλύσετε προβλήματα και διαφορές στις οικογενειακές σας σχέσεις. Οι πλέον αρμόδιοι για συμβουλευτική, καθοδήγηση και μεσολάβηση με στόχο την απάμβλυνση προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, είναι οι Οικογενειακοί Σύμβουλοι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Παρόμοιες σχετικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν, επίσης, Λειτουργοί άλλων, κυβερνητικών και μη, Οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συζητήσετε γενικά, ζητήματα βίας στην οικογένεια ή/και κακοποίησης ανηλίκων, τα οποία σας απασχολούν, μπορείτε να αποταθείτε στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, στο Αρχηγείο Αστυνομίας (τηλ. 22808442).

Πηγή Πληροφοριών: http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/4C19391F067A5D9AC22578A900272F02?OpenDocument

 

 

 

 

Comments(52)

 1. Reply
  zovre lioptor says

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 2. Reply
  zovrelioptor says

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific site.

 3. Reply
  buy stromectol says

  Propecia Efectos

 4. Reply
  evenFoozy says

  Cialis

 5. Reply
  viagra empty stomach says

  Ordina Levitra

 6. Reply
  BorThorry says

  https://buytadalafshop.com/ – Cialis

 7. Reply
  Cottguado says

  http://buystromectolon.com/ – Stromectol

 8. Reply
  Stromectol says

  Topical Finasteride Propecia

 9. Reply
  Viagra says

  Achat De Generique Cialis

 10. Reply
  idennanab says

  where can i buy stromectol

 11. Reply
  evenFoozy says

  buy online cialis

 12. Reply
  Cottguado says

  https://buystromectolon.com/ – Stromectol

 13. Reply
  viagra online in uk says

  Buy Suhagra 100mg

 14. Reply
  Cottguado says

  http://buystromectolon.com/ – ivermectin for humans for sale

 15. Reply
  buy stromectol pills online says

  precio viagra murcia

 16. Reply
  idennanab says

  ivermectin tractor supply

 17. Reply
  idennanab says

  ivermectin tablets for sale

 18. Reply
  priligy tablets price says

  Buy Avodart Online Canada

 19. Reply
  Idioriutt says

  Plaquenil

 20. Reply
  appaliect says

  http://buyplaquenilcv.com/ – purchase hydroxychloroquine sulfate

 21. Reply
  amerhooda says

  http://buylasixshop.com/ – furosemide use

 22. Reply
  amerhooda says

  https://buylasixshop.com/ – lasix potassium sparing

 23. Reply
  Proorgert says

  Lasix

 24. Reply
  unicusa says

  http://buypriligyhop.com/ – Priligy

 25. Reply
  Idioriutt says

  can plaquenil cause weight gain

 26. Reply
  Dymnmoomy says

  Priligy

 27. Reply
  hydroxychloroquine for sale over the counter says

  online accutane forum

 28. Reply
  Idioriutt says

  Plaquenil

 29. Reply
  appaliect says

  http://buyplaquenilcv.com/ – half life of plaquenil

 30. Reply
  Proorgert says

  lasix renogram

 31. Reply
  plaquenil class action lawsuit says

  Buy Clozapine No Prescription

 32. Reply
  amerhooda says

  https://buylasixshop.com/ – how long does it take lasix to work

 33. Reply
  unicusa says

  https://buypriligyhop.com/ – Priligy

 34. Reply
  zortilo nrel says

  Very interesting details you have remarked, thankyou for posting.

 35. Reply
  free samples of priligy says

  Homeopathic Amoxicillin For Pets

 36. Reply
  appaliect says

  https://buyplaquenilcv.com/ – Plaquenil

 37. Reply
  Dymnmoomy says

  dapoxetine priligy

 38. Reply
  zortilonrel says

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

 39. Reply
  Proorgert says

  is furosemide a diuretic

 40. Reply
  what to do when lasix doesn't work says

  Discount Online Clobetasol Clobetasol Propionate Need Website

 41. Reply
  zortilonrel says

  Nice post. I was checking constantly this weblog and I’m inspired! Extremely useful info specifically the final phase 🙂 I deal with such information much. I was seeking this certain information for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

 42. Reply
  Dymnmoomy says

  priligy 30mg price

 43. Reply
  UtitaMege says

  https://prednisonebuyon.com/ – Prednisone

 44. Reply
  Drenuah says

  https://buyneurontine.com/ – Neurontine

 45. Reply
  Drenuah says

  http://buyneurontine.com/ – gabapentin moa

 46. Reply
  Todocooro says

  purchase gabapentin

 47. Reply
  Neurontine says

  Epogen

 48. Reply
  Todocooro says

  Neurontine

 49. Reply
  UtitaMege says

  https://prednisonebuyon.com/ – prednisone pack

 50. Reply
  Neurontine says

  Acyclovir 400 Mg Tablets To Buy

 51. Reply
  Drenuah says

  https://buyneurontine.com/ – gabapentin mechanism of action

 52. Reply
  Todocooro says

  neurontine and codine

Post a comment