Ευρωπαϊκο Εργο OSSPC – “Η άλλη πλευρα της ιστοριας: Οι δραστες σε διαδικασια αλλαγης” – Ενημερωτικο Σημειωμα 3ο – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ευρωπαϊκο Εργο OSSPC – “Η άλλη πλευρα της ιστοριας: Οι δραστες σε διαδικασια αλλαγης” – Ενημερωτικο Σημειωμα 3ο

Ενημερωτικό σημείωμα αρ.3 του έργου: «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής» (The Other Side of the Story: Perpetrators in Change – OSSPC).
Το έργο συντονίζει ο @Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και οι εταίροι του έργου είναι Bournemouth University Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti European Knowledge Spot @Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) @Cluj Napoca Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Union of Women Association

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.osspc.eu/

Comments are closed.