Με ιδιαίτερη περηφάνεια παρουσιαζουμε ακόμη μια νέα υπηρεσία του ΣΠΑΒΟ που βρίσκεται σε πληρη λειτουργία για άτομα που βιώνουν ή που έχουν διαφύγει από την ενδοικογενειακή βια.
Η νέα υπηρεσία του #ΣΠΑΒΟ ειναι διαθέσιμη και για παραπομπές από αρμόδιους φορείς, επαγγελματίες και υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με κακοποιημένα άτομα.
Η Κοινωνικη Υπηρεσια ΣΠΑΒΟ αποτελει ακόμη μια ένδειξη των πρωτοπόρων δράσεων του Οργανισμού για παροχή κοινωνικής προστασίας μέσα από την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
Ευχαριστούμε θερμα τους χορηγούς μας, άτομα, ομαδες και επιχειρήσεις που βρίσκονται δίπλα μας συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων μας.