Υπουργείο Εσωτερικών

Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλεγεί ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Επίσης, ο Σύνδεσμος συμμετέχει με εκπρόσωπο στo “Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου”, με στόχο την κατάταξη, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν στους κινηματογράφους.

Continue reading

Advertising Control Agency

The Advertising Control Agency is a nonprofit company with the main object of controlling the content of advertisements displayed in Cyprus to ensure that they are legal, decent, honest and that they are telling the truth. The FED was created by the Cyprus Advertising Association, the Cyprus Advertising and Communication...

Continue reading

Multidisciplinary Coordination Group against Trafficking

The Association has been selected as a member of the Multidisciplinary Coordination Group against Trafficking (PSO) for a period of 2 years as defined by the Law. PSO deals with the handling of trafficking and exploitation of persons, in accordance with Article 64 of the Anti-Trafficking and Exploitation of Persons and Victims Protection...

Continue reading

Cyprus Film Classification Council

The Press and Information Office is entrusted with the task of coordinating matters pertaining to the classification of films to be screened in movie theaters in Cyprus. Film classification is carried out by the Cyprus Film Classification Council, which is appointed by the Minister of the Interior for a term...

Continue reading

Pancyprian Coordinating Committee on Child Protection and Welfare

The Pancyprian Coordinating Committee for the Protection and Welfare of Children (PCCPWC) is the National Body coordinating the District Committees for the Protection and Welfare of Children working since 1979. Officially founded in 1994 and apart from its coordinating role, the PCCPWC safeguards and promotes Children’s Rights as they appear in the UN Convention...

Continue reading

Circle of Change Info Day

On 24/02/2018, the first Info Day was held within the framework of the European Circle of Change Program to Prevent and Address Violence Against Women and Girls through Gender Equality Awareness. During the day, informational leaflets were provided on the forms of violence, rights and support services available. Also, the...

Continue reading

Office Organizing and Management Seminar

The officers of our Association, Andronika Italou, Androulla Delenda and Elena Kateifi attended the Seminar on Office Organization and Management, organized by the Center for Development and Research of the Pancyprian Volunteer Coordination Council in cooperation with Nicosia District Voluntary Co-ordinating Council.

Continue reading