“Βία στην Οικογένεια” – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

“Βία στην Οικογένεια”

Η συζήτηση «Βία στην Οικογένεια» εξετάζει τις παρακάτω παραμέτρους: Η βία στην οικογένεια από την οπτική του επαγγελματία Το βίωμα της κακοποίησης: δράστες και επιζήσαντες Μορφές βίας στην οικογένεια – εξέταση ατομικών και αναπτυξιακών παραγόντων κινδύνου. Παράγοντες ρίσκου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της βίας στην οικογένεια Αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών βίας στην οικογένεια Η βία στην οικογένεια ως ζήτημα δημόσια υγείας

Comments are closed.