Μεταφορά στον τραπεζικό μας λογαριασμό
Όνομα Τράπεζας Αριθμός Λογαριασμού ΙΒΑΝ
Τράπεζα Κύπρου 012501017564 CY82002001250000000101756400