Βιωματικά εργαστήρια, Β’ Δημοτικού Κ. Πολεμιδιών – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Βιωματικά εργαστήρια, Β’ Δημοτικού Κ. Πολεμιδιών

Οι Λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ κα. Ηρώ Μιχαήλ και κα. Μάρθα Καλάνα, πραγματοποίησαν βιωματικά εργαστήρια, με θέμα τις υγιείς σχέσεις και τις γερές φιλίες, σε μαθητές του Β’ Δημοτικού Κ. Πολεμιδιών, Λεμεσού.

Comments are closed.