Βιωματικό Εργαστήρι με τίτλο “Δεξιότητες Επικοινωνίας” στo Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Βιωματικό Εργαστήρι με τίτλο “Δεξιότητες Επικοινωνίας” στo Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης

Οι Λειτουργοί του Συνδέσμου, κα. Αννίτα Βράχα και κα. Αντρόνικα Π. Ιταλού, πραγματοποίησαν βιωματικό εργαστήριο με θέμα “Δεξιότητες Επικοινωνίας”, στο Δημοτικό Σχολείο «Πεύκιος Γεωργιάδης».

Comments are closed.