Βιωματικό Εργαστήρι με τίτλο "Δεξιότητες Επικοινωνίας" στη Λεμεσό - Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family
No comments yet

Βιωματικό Εργαστήρι με τίτλο “Δεξιότητες Επικοινωνίας” στη Λεμεσό

Οι Λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ, κα. Ηρώ Μιχαήλ και κα. Μάρθα Καλάνα πραγματοποίησαν βιωματικά εργαστήρια σε μαθητές του Β’ Δημοτικού Κολοσσίου, με θέμα: Δεξιότητες Επικοινωνίας.

Comments are closed.