Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε λειτουργούς του ΣΠΑΒΟ, από Νορβηγούς Εκπαιδευτές με θέμα Abuse Index and Security - Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family
No comments yet

Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε λειτουργούς του ΣΠΑΒΟ, από Νορβηγούς Εκπαιδευτές με θέμα Abuse Index and Security

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου εκπαιδευτικό σεμινάριο Λειτουργών του ΣΠΑΒΟ στα γραφεία μας, από Νορβηγούς Εκπαιδευτές στο αντικείμενο ‘Abuse Index and Security’, καθώς και παρουσίαση του θέματος ‘Sensory Room’.

Comments are closed.