Ενημερωτική Εκδήλωση για την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου-Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας 11600 στο ‘The Mall of Cyprus’ – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ενημερωτική Εκδήλωση για την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου-Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας 11600 στο ‘The Mall of Cyprus’

Η κοινοπραξία του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC), διεξήγαγαν ενημερωτική εκδήλωση για την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου-Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας 11600 στο ‘The Mall of Cyprus’ την Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018. Την όλη εκδήλωση στήριξε ο ραδιοσταθμός Κλικ-FM, με ζωντανή μετάδοση από τις 15:00 μέχρι και τις 17:00.

Comments are closed.