Ενημερωτική επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ενημερωτική επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, από τις Λειτουργούς, Αναστασία Σάββα και Ιωάννα Πετρίδου. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι:
– Η ενδυνάμωση της υφιστάμενης υπηρεσίας 116000 – Ευρωπαϊκη Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά.
– Η δημιουργία της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Κύπρου με ειδίκευση σε γονεϊκές αρπαγές και αγνοούμενα παιδιά.
– Η προώθηση της υπηρεσίας σε Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Comments are closed.