Ενημερωτική Επίσκεψη στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ενημερωτική Επίσκεψη στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε απο τις Λειτουργούς Έλενα Κατεΐφη και Αναστασία Σάββα απο το «Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια» και την Κριστίνα Μάρκου απο το «Hope for Children, CRC Policy Center».

Σκοπός των Ενημερωτικών Επισκέψεων είναι η ενημέρωση για την υφιστάμενη υπηρεσία 116000 Γραμμή Βοήθειας καθώς και για την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι:

– Η ενδυνάμωση της υφιστάμενης υπηρεσίας 116000 – Ευρωπαϊκη Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά.

– Η δημιουργία της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Κύπρου με ειδίκευση σε γονεϊκές αρπαγές και αγνοούμενα παιδιά.

– Η προώθηση της υπηρεσίας σε Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται απο το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκης Επιτροπής.

Comments are closed.