Ενημερωτική Επίσκεψη στο Γραφεiο της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ενημερωτική Επίσκεψη στο Γραφεiο της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική Επίσκεψη στο Γραφεiο της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τους λειτουργούς Έλενα Κατεΐφη, Νάσια Σάββα, Ιωάννα Πετρίδου από το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και την Άντρια Νεοκλέους από το Hope for Children, CRC Policy Center.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:
– Η ενδυνάμωση της υφιστάμενης υπηρεσίας 116 000 – Ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά.
– Η δημιουργία της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Κύπρου με ειδίκευση σε γονικές αρπαγές και αγνοούμενα παιδιά.
– Η προώθηση της υπηρεσίας σε Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Comments are closed.