Ενημερωτική Επίσκεψη στο Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ενημερωτική Επίσκεψη στο Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη στο Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Το Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα είναι κοινοπραξία του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και του Hope For Children, CRC Policy Centre. 
Σκοπός των Ενημερωτικών Επισκέψεων είναι η ενημέρωση για την υφιστάμενη υπηρεσία 116000 – Γραμμή Βοήθειας καθώς και για την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος είναι:

– Η ενδυνάμωση της υφιστάμενης υπηρεσίας 116000 – Ευρωπαϊκη Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά.

– Η δημιουργία της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Κύπρου με ειδίκευση σε γονεϊκές αρπαγές και αγνοούμενα παιδιά.

– Η προώθηση της υπηρεσίας σε Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται απο το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκης Επιτροπής.

Comments are closed.