Ενημερωτική Επίσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ενημερωτική Επίσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική Επίσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καιΔημοσίας Τάξεως.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε απο τους λειτουργούς Ελενα Κατεϊφη και Ιωάννα Πετρίδου απο το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και την Κριστίνα Μάρκου απο το Hope for Children, CRC Policy Center.

Σκοπός των Ενημερωτικών Επισκέψεων είναι η ενημέρωση για την υφιστάμενη υπηρεσία 116000 Γραμμή Βοήθειας καθώς και για την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου.

Σκοπός του Ευρωπαϊκου Προγράμματος είναι:

– Η ενδυνάμωση της υφιστάμενης υπηρεσίας 116 000 – Ευρωπαϊκη Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά.

-Η δημιουργία της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Κύπρου με ειδίκευση σε γονεϊκες αρπαγές και αγνοούμενα παιδιά.

– Η προώθηση της υπηρεσίας σε Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται απο το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκης Επιτροπής.

Comments are closed.