Ενημερωτική επίσκεψη στο Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) στα πλαίσια του ΕυρωπαϊκούΠρογράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ενημερωτική επίσκεψη στο Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) στα πλαίσια του ΕυρωπαϊκούΠρογράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος 116 000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική Επίσκεψη στο Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS), απο τους λειτουργούς του Σύνδεσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια: Νάσια Σάββα και Ιωάννα Πετρίδου.

Ευχαριστούμε την κ. Σουζάνα Παύλου.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

– Η ενδυνάμωση της υφιστάμενης υπηρεσίας 116 000 – Ευρωπαϊκη Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά.

-Η δημιουργία της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης Κύπρου με ειδίκευση σε γονεϊκες αρπαγές και αγνοούμενα παιδιά.

– Η προώθηση της υπηρεσίας σε Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται απο το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκης Επιτροπής.

Comments are closed.