Ημέρα Ενημέρωσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Circle of Change” στο Παραλίμνι – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ημέρα Ενημέρωσης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Circle of Change” στο Παραλίμνι

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια – (ΣΠΑΒΟ), πραγματοποίησε «Ημέρα Ενημέρωσης», με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα έμφυλης βίας, καθώς και τα δικαιώματα και διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Circle of Change» στο Παραλίμνι.

Comments are closed.