Ημέρα Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος “Circle of Change – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Ημέρα Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος “Circle of Change

O Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια πραγματοποίησε Ημέρα Ενημέρωσης και Φωτογραφική Εκθεση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος “Circle of Change”.
Σκοπός είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Έμφυλης Βίας καθώς και η ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης.

Comments are closed.