Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών, 25 Μαϊου 2018 – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Παγκόσμια Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών, 25 Μαϊου 2018

Πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική Εκδήλωση, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκου Προγράμματος Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου – Ευρωπαϊκή Γραμμή Βοήθειας 116000 για εξαφανισμένα παιδιά, στο Mall of Cyprus με ζωντανή ραδιοφωνική μετάδoση απο τον «KLIK FM».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται απο το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της Ευρωπαϊκης Επιτροπής. Η Διασυνοριακή Υπηρεσία Διαμεσολάβησης τοποθετεί στο κέντρο του ενδιαφέροντος της, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού το οποίο βλάπτεται βάναυσα σε περίπτωση αρπαγής του από τον ένα εκ των γονέων του, αλλά και γενικά όταν λαμβάνονται μονομερείς αποφάσεις από τον έναν γονέα, ερήμην του άλλου γονέα αλλά και του παιδιού. Στόχοι της Διασυνοριακής Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης είναι η πρόληψη των γονεϊκών αρπαγών, η επιστροφή των παιδιών στη νόμιμη εστία τους, η προστασία του παιδιού από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε βάρος του από διασυνοριακές γονεϊκές διαφορές και συγκρούσεις, καθώς και η διασυνοριακή επικοινωνία.

 

Comments are closed.