ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΕΑΣ» – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΕΑΣ»

Παρεμβατικό Πρόγραμμα Αυτοέλεγχου

Η Χρήση Βίας Είναι Θέμα ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ανέλαβε την ΕΥΘΥΝΗ και

Επέλεξε την ΑΛΛΑΓΗ

Για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ της Οικογένειας

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ατομική Συμβουλευτική

Ομαδική Συμβουλευτική

Προληπτικές δράσεις

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η κάθε περίπτωση αξιολογείται εξατομικευμένα. Ωστόσο η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο χρόνια.

 

ΔΙEΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Κλινικοί Ψυχολόγοι

Δικανικοί Ψυχολόγοι

Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΕΑΣ»

πηγάζει από την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ενδοοικογενειακή βία.

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση της ασφάλειας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, η μείωση της επικινδυνότητας ,της συχνότητας και της έντασης της βίας.

ΣΤΟΧΟΙ

Η ενίσχυση της κατανόησης για τη βίαιη συμπεριφορά

Η ανάληψη της ευθύνης και των  συνεπειών των βίαιων πράξεων

 Η αποτροπή βίαιων συμπεριφορών

Η δημιουργία  κινήτρων για αλλαγή

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Απευθύνεται σε ενήλικα άτομα άντρες και γυναίκες, που παρουσιάζουν βίαιες συμπεριφορές στο πλαίσιο της οικογένειας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παραπομπή από αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς

Δικαστική απόφαση

Αυτό-παραπομπή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ   ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Γραμμή Στήριξης και Πληροφόρησης 1406

Υπηρεσία SMS 99 984042

Υπηρεσία LIVE-CHAT

Τηλέφωνο: 22813121

Φαξ: 22 462930

 proteas@domviolence.org.cy

  https://domviolence.org.cy

Όλες οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν.

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Comments are closed.