Συμμετοχή σε 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΕ.Π.Α.ΨΥ, με θέμα τη «Μη-Βίαιη Αντίσταση» – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Συμμετοχή σε 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΕ.Π.Α.ΨΥ, με θέμα τη «Μη-Βίαιη Αντίσταση»

Το προσωπικό του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, συμμετείχε σε 2ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώθηκε από το ΚΕ.Π.Α.ΨΥ, με θέμα τη «Μη-Βίαιη Αντίσταση», η οποία αποτελεί μια ψυχοεκπαιδευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και αφορά την εκπαίδευση των γονιών από «ειδικούς». Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, Λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ είχαν την ευκαιρία να αυξήσουν την ευαισθησία τους στο θέμα της δυναμικής των σχέσεων που προάγουν τη βία και να έρθουν σε επαφή με τις παρεμβάσεις της «Μη-Βίαιης Αντίστασης».

Comments are closed.