Συμμετοχή ΣΠΑΒΟ στο Experts Meeting on European Institute of Gender Equality on Gender Statistics Database – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Συμμετοχή ΣΠΑΒΟ στο Experts Meeting on European Institute of Gender Equality on Gender Statistics Database

Η Λειτουργός του ΣΠΑΒΟ κα. Μάρθα Καλάνα συμμετείχε στο ‘Experts’ Meeting on European Institute of Gender Equality on Gender Statistics Database’, στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Comments are closed.