Συμμετοχή στην εκδήλωση του Δήμου Παφου Merry-thon - Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family
No comments yet

Συμμετοχή στην εκδήλωση του Δήμου Παφου Merry-thon

Ο ΣΠΑΒΟ συμμετείχε με τη Λειτουργο κα. Μάρθα Καλανα και ομάδα εθελοντών, στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου Παφου Merry-thon.

Comments are closed.