Νέα ΔΩΡΕΑΝ Υπηρεσία Live-Chat ΣΠΑΒΟ
για Θύματα Βίας στην Οικογένεια
99 98 4042

Αν είναι επικίνδυνο να μιλήσεις στείλε μήνυμα
Παροχή Στήριξης- Πληροφόρησης και Διασύνδεσης

#covid19 #EndVAW #StopVAW