Παρουσίαση με θέμα “Δουλεύοντας με Άτομα που Ασκούν Βία (Power and Control Wheel)”, στα Πλαίσια του Νέου Κύκλου Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Λευκωσία – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Παρουσίαση με θέμα “Δουλεύοντας με Άτομα που Ασκούν Βία (Power and Control Wheel)”, στα Πλαίσια του Νέου Κύκλου Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στην Λευκωσία

Event details

  • Τετάρτη | March 28, 2019
  • 2:30 μμ - 5:00 μμ
  • Αίθουσα Συνεδριάσεων του Marks and Spencer Home στη Λεωφόρο Λεμεσού 104, Λευκωσία

Ο ΣΠΑΒΟ διοργανώνει το σεμινάριο με τίτλο “Δουλεύοντας με Άτομα που Ασκούν Βία (Power and Control Wheel)” στα πλαίσια του κύκλου εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Λευκωσία  με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και τις Υπηρεσίες του Συνδέσμου.

Ομιλήτριες: Παναγιώτα Γρηγορίου, Κλ. Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια – Λειτουργός ΣΠΑΒΟ.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/03/2019 από τις 17:30 έως τις 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Marks and Spencer Home στη Λεωφόρο Λεμεσού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο info@domviolence.org.cy.

Προυπόθεση παρακολούθησης σεμιναρίου είναι η έγγαιρη εγγραφή κατά την έναρξη του κύκλου σεμιναρίων.