Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Event details

  • Παρασκευή | March 16, 2019
  • 7:00 πμ - 9:00 πμ
  • 22339001

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (Σ.Π.Α.Β.Ο.) θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 στο Οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ Γενική Συνέλευση.

Στα πλαίσια της Συνέλευσης θα γίνει απολογιμός των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού των προηγούμενων χρόνων.