Διεξαγωγή Ημέρας Ενημέρωσης και Βιωματικού Εργαστηρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Circle of CHANCE – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Διεξαγωγή Ημέρας Ενημέρωσης και Βιωματικού Εργαστηρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Circle of CHANCE

Event details

  • Τετάρτη | March 8, 2018
  • All Day
  • Πανεπιστήμιο Frederic

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Circle of Change”, διοργανώνει Βιωματικά Εργαστήρια με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα Έμφυλης Βίας καθώς και Ημέρες Ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης.

Τόπος Διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Frederic, Λευκωσία

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 8 Μαρτίου 2018, 08:30 – 11:00