Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η λήψη μέτρων για καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και η λήψη μέτρων για καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

Του Ιωνά Νικολάου, Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Εφημερίδα “ΣΗΜΕΡΙΝΗ”

Η Κυβέρνηση, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, προχώρησε από την πρώτη στιγμή με τη δέουσα αποφασιστικότητα στη λήψη σειράς μέτρων κα ενεργειών, οι οποίες οδήγησαν στην κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστής και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, στις 10 Νοεμβρίου 2017, ενώ η υπογραφή εκκρεμούσε από το 2011. Μιας σύμβασης, την οποία έχουν κυρώσει 27 από τα 47 κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοσίας Τάξεως ετοίμασε την Πρόταση για την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, η οποία υπεγράφη στο Στρασβούργο στις 16 Ιουνίου 2015. Έκτοτε και μόλις το επέστρεψαν οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους ελάβαμε και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα για σταδιακή υλοποίηση των προνοιών της Σύμβασης.

Λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα γίνονται προσπάθειες παραπληροφόρησης του κοινού, ακόμη και εκμηδενισμού του έργου που έχει επιτελεστεί όσον αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, αλλά και της ενδοοικογενειακής βίας, κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε για όλες τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί, ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα.

Παρότι είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοίμασε νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της παρενόχλησης (harassment) και της παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking), το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, και κατατέθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2017, στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση, πρέπει να αναφερθεί ότι αυτό συζητήθηκε για πρώτη φορά στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα. Το νομοσχέδιο χαιρετίσθηκε από όλους και ευελπιστούμε ότι, λόγω της σοβαρότητάς του, θα προχωρήσει για ψήφιση σύντομα.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η ετοιμασία του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2018 – 2021, δίδοντας ιδιαίτερα έμφαση στην υλοποίηση των δράσεων που προκύπτουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι:

      –  Η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.
      –  Η προώθηση ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων στην πολιτική, δημόσια, κοινωνική και οικονομική ζωή.
      –  Ο εκσυγχρονισμός – βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου.
      –  Η επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών.
      –  Η προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και
      –  Η εξάλειψη των στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων.

Περαιτέρω, το Υπουργείο σύντομα θα θέσει σε ευρεία δημόσια διαβούλευση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, το οποίο ποινικοποιεί τη βία κατά των γυναικών. Η προτεινόμενη νομοθεσία εγκαθιδρύει ένα νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ως ορίζει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις για ορισμό, ταυτοποίηση και στοιχειοθέτηση νέων ποινικών αδικημάτων, ενώ προβλέψει και επιβαρυντικές περιστάσεις για επαύξηση ποινών σε σοβαρές περιπτώσεις. Διαλαμβάνει, επίσης, πρόνοιες για λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων, αφενός προληπτικού χαρακτήρα για προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας και αφετέρου κατασταλτικού χαρακτήρα για δίωξη των δραστών και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μια κλίμακα ποινών που είναι ανάλογες της βαρύτητας και σοβαρότητας των αδικημάτων που διαπράττονται. Επίσης το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνει υφιστάμενες, πλην όμως ανεπαρκείς ρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα. Σκοπός μας είναι όπως διορθωθούν φαινόμενα, κατά τα οποία υποθέσεις βίας κατά των γυναικών διερευνώνται στο πλαίσιο άλλων αδικημάτων και τιμωρούνται με βάση αυτά.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί ότι το 2016 ελάβαμε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος για τη βία κατά των γυναικών, με στόχο τη διενέργεια διαφωτιστικών δράσεων σε εθνικό επίπεδο γύρω από το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Επίσης, συνεχίζεται από το Υπουργείο, σε συνεργασία με την Επίτροπο Ισότητας των Φύλων και τους συνεργαζόμενους εταίρους, η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας ανδρών και γυναικών και, ειδικότερα, της συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017 το Υπουργείο επιχορηγεί το Σύνδεσμο για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ώστε η τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων βίας να λειτουργεί πλέον, σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στο θέμα της αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Παράλληλα, το Υπουργείο διοργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα τη Βία κατά των Γυναικών, στα οποία μετείχαν ως ομιλητές Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, ειδικοί σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, και πέραν των 90 επαγγελματιών από όλες τις κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τον χειρισμό περιστατικών βίας, τους φορείς ισότητας και τις ΜΚΟ.

 

Comments are closed.