Βία στην οικογένεια, στο Ανοικτό Σχολείο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό - Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family
No comments yet

Βία στην οικογένεια, στο Ανοικτό Σχολείο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό

Η Λειτουργός του ΣΠΑΒΟ κα. Μάρθα Καλάνα, παρουσίασε το θέμα της βίας στην οικογένεια, στο Ανοικτό Σχολείο Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό.

Comments are closed.