Κυπριακό Λόμπι Γυναικών (ΚΛΓ) – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Κυπριακό Λόμπι Γυναικών (ΚΛΓ)

Το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών, είναι δίκτυο – ομπρέλα 9 γυναικείων οργανώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, το οποίο ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 και συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ σε όλη τη Κύπρο. Αποστολή του είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών, η καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών και η εξασφάλιση της πλήρους αλλά και ενεργούς συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ο Σύνδεσμος αποτελεί μέλος από το 

Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.facebook.com/pg/WomenLobbyCY/

Χρήσιμος σύνδεσμος: https://twitter.com/CYWomenLobby

Comments are closed.