Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης

Ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο του περιεχομένου των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Κύπρο ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και ότι λένε την αλήθεια. Ο ΦΕΔ δημιουργήθηκε από τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Κύπρου, τον Σύνδεσμο Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου και πληθώρα...

Continue reading

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) ιδρύθηκε το 1994 από τις Επαρχιακές Επιτροπές Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (Ε.ΕΠΕΠ), που λειτουργούσαν από το 1979 σε όλες τις επαρχίες, με έργο και αποστολή να ενεργεί ως το ανώτατο θεσμικό όργανο των ΕΠΕΠ για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού...

Continue reading

Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου

Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου είναι ένας ανεπίσημος διάλογος μεταξύ οργανισμών και υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη και ενισχύσει την ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού ζητήματος που καθίσταται ένα ασφαλές παλίσιο ευρύας συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων ώστε να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός μηχανισμός για την...

Continue reading

Κυπριακό Λόμπι Γυναικών (ΚΛΓ)

Το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών, είναι δίκτυο – ομπρέλα 9 γυναικείων οργανώσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, το οποίο ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 και συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ σε όλη τη Κύπρο. Αποστολή του είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών,...

Continue reading

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών (ΠΣΣΕ)

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών έχει ως κύριο στόχο το συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και την υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Το ΠΣΕΕ παρέχει τις εξής υπηρεσίες: Σύνοδος Κοινωνίας Πολιτών: Η Σύνοδος...

Continue reading

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ)

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου έχει ως σκοπό την προαγωγή του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων μελών του. Το έργο του αφορά την παροχή ενός αντιπροσωπευτικού πλαισίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, εφαρμογή δράσεων, ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, για την προώθηση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι, όπως...

Continue reading