Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου

Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου είναι ένας ανεπίσημος διάλογος μεταξύ οργανισμών και υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη και ενισχύσει την ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού ζητήματος που καθίσταται ένα ασφαλές παλίσιο ευρύας συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων ώστε να λειτουργήσει ως υποστηρικτικός μηχανισμός για την αλλαγή στην ειρηνευτική αυτή διαδικασία.
 
Στους στόχους του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου περιλαμβάνονται η υποστήριξη και ενίσχυση των επίσημων διαπραγματεύσεων και όλων των πολιτικών προσπαθειών για εξεύρεση αμοιβαίας αποδεκτής ομοσπονδυακής λύσης, μέσα από τη υποβολή επιλογών και εισηγήσεων κατά την διαπραγματευτκή διαδικασία, την ενημέρωση του κοινού, την αναγνώριση και να ενσωμάτωση των απόψεων του ευρύτερου κοινού και την διευκόλυνση και προετοιμασία των δύο κοινοτήτων για κοινή λύση, αλλά και τη δημιουργία κοινών και πολύπλευρων αντιλήψεων, κοινού οράματος για το μέλλον και δημιουργίας ενός πλαισίου συνύπαρξης των δύο κοινοτήτων.
 
Στο Φόρουμ, οι οργανισμοί μέλη συνεργάζονται για την συνεργάζονται για την προώθηση της αλλαγής, μέσα από τη δημιουργία κοινού οράματος, επιλογών και μέσων για την οικοδόμηση συναίνεσης, αλλά και την ανάπτυξη κοινής γνώσης και πρακτικών.
 
Το Φόρουμ αριθμοί περισσότερους από 100 οργανισμούς μέλη, περιλαμβάνοντας πολιτικα κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και επαγγελματικούς συνδέσμουε, όπως επίσης και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και από τις δύο κοινότητες.  Ο Σ.Π.Α.Β.Ο. είναι μέλος του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου από το 2015.
 
Χρήσιμος σύνδεσμος: http://www.cydialogue.org/

Comments are closed.