Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας Προσώπων - Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family
No comments yet

Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας Προσώπων

Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλέγει ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Η ΠΣΟ ασχολείται με την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του περί της Πρόληψης, Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και την Προστασία των Θυμάτων Νόμου 60(I)/2014. Ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρεται ως Εθνικός Συντονιστής και Πρόεδρος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας.

Comments are closed.