Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας Προσώπων

Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλέγει ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Η ΠΣΟ ασχολείται με την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 64 του περί της Πρόληψης, Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης...

Continue reading

Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών έχει υπό την αρμοδιότητά του την ευθύνη συντονισμού των θεμάτων που αφορούν στην κατάταξη των κινηματογραφικών ταινιών που προβάλλονται στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Κύπρο. Η κατάταξη των ταινιών πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου, το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών για θητεία πέντε...

Continue reading

Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας συστάθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 1994 για να προωθεί την ισότητα και τα δικαιώματα της γυναίκας σ’ όλους τους τομείς της ζωής, υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τελεί υπό την αιγίδα και προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και...

Continue reading

Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια έχει στόχο την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου για τη Βία στην Οικογένεια, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και εθελοντικούς φορείς, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό η ολοκληρωμένη πρόληψη και ολική εξάλειψη της Βίας στην Οικογένεια. Το έργο της...

Continue reading

Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας

Το Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής της Εθνικής στρατηγικής, την παροχή στήριξης προς τους φορείς και το σχεδιασµό συγκεκριµένων δράσεων. Ο ΣΠΑΒΟ έχει συμπεριληφθεί στους Οργανισμούς που θα συμμετέχουν...

Continue reading