Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας - Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family
No comments yet

Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας

Το Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρµογής της Εθνικής στρατηγικής, την παροχή στήριξης προς τους φορείς και το σχεδιασµό συγκεκριµένων δράσεων.

Ο ΣΠΑΒΟ έχει συμπεριληφθεί στους Οργανισμούς που θα συμμετέχουν στο εν λόγω Συμβούλιο και εκπροσωπείται από την κα Αναστασία Σάββα, υπεύθυνη Θεραπευτικών Προγραμμάτων και Γραμμών Βοήθειας του Συνδέσμου.

Comments are closed.