Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
1

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Η δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έγκειται σε θέματα Δημοσίας Tάξεως και της Πυροσβεστικής. Οι δραστηριότητες του Υπουργείου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, τη μελέτη και προώθηση, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων, τη μελέτη της προσχώρησης της Κύπρου σε πολυμερείς συμβάσεις και την εφαρμογή τους, τη μελέτη και προώθηση θεμάτων, που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Κρατικού Αρχείου για τη διαφύλαξη, συντήρηση και διαχείριση των αρχείων, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των Φυλακών και την εφαρμογή της ποινικής πολιτικής και ειδικά της πολιτικής αναφορικά με τη μεταχείριση των παραβατών, το συντονισμό, την προώθηση και την επίλυση θεμάτων που αφορούν τη Γυναίκα, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή της σ’ όλους τους τομείς της ζωής και τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου και τη διεξαγωγή εγκληματολογικών και συναφών μελετών αναγκαίων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενισχύει το έργο του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, μέσω ετήσιας χορηγίας που παραχωρείται από το ταμείο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, και αποτελεί τμήμα του Υπουργείου, ενώ μετά από εισήγηση του και κατακύρωση της από το Υπουργικό Συμβούλιο, επιχορηγεί το Σύνδεσμο μας για επέκταση της λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας/στήριξης των θυμάτων βίας Παγκύπρια, σε 24ωρη.

Επίσης, το Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το “Hope for Children” UNCRC Policy Center και ο Συνδέσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια δεσμέυονται με πρωτόκολλο συνεργασίας από το Σεπτέμβριο του 2013, για τη διαχείριση περιπτώσεων εξαφάνισης παιδιών, ενώ τον Ιούλιο του 2018 έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, με σκοπό τη γνωστοποίηση και διευκρίνιση δράσεων των Συμβαλλόμενων μερών για περιπτώσεις βίας στην οικογένεια και καλύτερη μεταξύ τους συνεργασία.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Υπουργείο, η πρόεδρος του Συνδέσμου μας κα. Κική Πογιατζή κατέχει την θέση του συντονιστή της Επιτροπής κατά της Βίας και Εμπορίας Προσώπων του Υπουργείου.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Comments are now closed for this article.