Υπουργείο Υγείας

Αποστολή του Υπουργείου Υγείας είναι η διασφάλιση ενός συστήματος υγείας της χώρας, το οποίο να είναι ανθρωποκεντρικό, να δίνει έμφαση στην πρόληψη και να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους πολίτες. Όραμα του Υπουργείου...

Continue reading

Υπουργείο Εσωτερικών

Ο ΣΠΑΒΟ έχει επιλεγεί ως μέλος της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) για περίοδο 2 ετών, όπως ορίζει ο Νόμος. Επίσης, ο Σύνδεσμος συμμετέχει με εκπρόσωπο στo “Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών Κύπρου”, με στόχο την κατάταξη, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν στους κινηματογράφους.

Continue reading

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει κυρίως συμβουλευτικές αρμοδιότητες ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων για θέματα νεολαίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση ετήσιων Προϋπολογισμών του Οργανισμού ή με άλλη ειδική απόφαση. Ως συμβουλευτικό σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υποβάλλει, μέσω του...

Continue reading

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) είναι ο Ανώτατος συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και αποτελεί από τον Νοέμβριο του 2017 τη μετεξέλιξη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (2000). Η ΑΑΕΚ χωρίζεται σε  δυο τμήματα, το Τμήμα Πολιτικής και το Τμήμα...

Continue reading

Cyprus Telecommunication Authority (CYTA)

Η CYTA ιδρύθηκε ως Ημικρατικός Οργανισμός με σκοπό την παροχή, συντήρηση και ανάπτυξη πλήρους τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.  Με τη σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ψυχαγωγίας και τη διαμόρφωση ενός νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η CYTA έχει επανατοποθετηθεί στην αγορά ως παροχέας ενός πλήρους φάσματος υπηρεσιών ολοκληρωμένης...

Continue reading

Αστυνομία Κύπρου

Οι ευθύνες και αρμοδιότητες της Αστυνομίας καθορίζονται από τον Περί Αστυνομίας Νόμο και περιλαμβάνουν την τήρηση του νόμου και της τάξης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, η Αστυνομία λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και εξελίξεις, καθώς και...

Continue reading

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Το έργο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για τη συνεχή βελτίωση των μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες) και των επικοινωνιών, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται από το Υπουργείο. Πρόσθετα, επιδιώκεται η καλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού...

Continue reading

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Όραμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αντιμετώπιση...

Continue reading

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Η δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έγκειται σε θέματα Δημοσίας Tάξεως και της Πυροσβεστικής. Οι δραστηριότητες του Υπουργείου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου, τη μελέτη και προώθηση, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για...

Continue reading

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν ως έργο τους τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των αδύνατων μελών της κοινωνίας, τη διασφάλιση ψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιδρυματικής και διημερεύουσας φροντίδας για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και για άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, τη στήριξη της οικογένειας,...

Continue reading