Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν ως έργο τους τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για κάθε πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των αδύνατων μελών της κοινωνίας, τη διασφάλιση ψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιδρυματικής και διημερεύουσας φροντίδας για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και για άλλες κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, τη στήριξη της οικογένειας, την πρόληψη της οικογενειακής δυσλειτουργίας και την αντιμετώπιση προβλημάτων με στόχο την υγιή ένταξη κάθε ατόμου στην κοινωνία. Επίσης, εργάζονται με στόχο τη προστασία, ευημερία και διασφάλιση των συμφερόντων του παιδιού και την κηδεμονευτική επιτήρηση ανήλικων και ενήλικων παραβατών, όπως επίσης και την ενεργοποίηση και ενίσχυση των κοινοτήτων για αντιμετώπιση των αναγκών των κατοίκων τους σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη συλλογική δράση για γενικότερη κοινωνική ανάπτυξη.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προσωπικού και κρατικών ιδρυμάτων, την παροχή δημοσίων βοηθημάτων για ηλικιωμένους και ανάπηρους, την κοινοτική ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων και την στήριξη της οικογένειας και του παιδιού.

Ο ΣΠΑΒΟ συνεργάζεται στενά με τις ΥΚΕ καθ’ όλη τη διάρκεια χειρισμού των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τα οποία είτε καλούν στη γραμμή 1440 για να αναφέρουν κάποιο περιστατικό, είτε φιλοξενούνται στους χώρους φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ. Είναι μια από τις βασικότερες πηγές αιτημάτων που λαμβάνουμε από άτομα που καταφεύγουν στα κατά τόπους Γραφεία Ευημερίας μετά από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πέρα όμως από τον παραπεμπτικό τους ρόλο, οι ΥΚΕ ανταποκρίνονται στα αιτήματα μας για ανθρωπιστική βοήθεια, συμβουλευτική των θυμάτων όσον αφορά τα δικαιώματα τους, μεσολαβούν ώστε να γίνεται η επικοινωνία μεταξύ γονιού και παιδιού σε ένα ασφαλές πλαίσιο και στηρίζουν την οικογένεια στο σπίτι μετά την αποκατάσταση της.

Τέλος, το Δεκέμβριο του 2017 έχει υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, για συνεργασία και διαχείριση περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας.

 Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.mlsi.gov.cy

Comments are closed.