Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
No comments yet

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Το έργο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για τη συνεχή βελτίωση των μεταφορών (αεροπορικές, θαλάσσιες και χερσαίες) και των επικοινωνιών, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των έργων που υλοποιούνται από το Υπουργείο. Πρόσθετα, επιδιώκεται η καλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου καθώς και των άλλων πόρων της χώρας.

Όραμα του Υπουργείου είναι να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο σύγχρονων και αποτελεσματικών υποδομών και υπηρεσιών, οι οποίες θα διέπονται από τις αξίες του σεβασμού προς τον πολίτη, της χρηστής διοίκησης, της αριστείας και του επαγγελματισμού.

Ο ΣΠΑΒΟ έχει προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας με το Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη μίσθωση δύο κατοικιών για τη στέγαση του Συνδέσμου μας στην Πάφο από το Σεπτέμβριο του 2014 και μέρος των υπηρεσιών του Συνδέσμου μας στη Λευκωσία από το Μάρτη του 2016.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ημερ.:05/09/2017, έχει εγκριθεί η παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων σε άτομα που φιλοξενούνται στους Χώρους Φιλοξενίας Λευκωσίας και Πάφου, με τα λεωφορεία των εταιρειών Ο.Σ.Ε.Λ. και Ο.ΣΥ.ΠΑ., αντίστοιχα.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Comments are closed.